AAU Update

Rektor: Uacceptabelt at forskere intimideres til tavshed. Foto: Lars Horn

Rektor: Uacceptabelt at forskere intimideres til tavshed

Det er universitetsledelsens opgave at værne om forskningsfriheden og sikre, at forskerne kan blande sig i debatten uden frygt for konsekvenserne, siger AAU-rektor Per Michael Johansen. Han forsikrer om, at ledelsen vil tage chikane og intimidering af forskere meget alvorligt.

Af Anette Marcher, Rektorsekretariatet. Foto: Lars Horn

Det er universitetsledelsernes opgave at vogte over forskningsfriheden. Så hvis forskere afholder sig fra at bidrage til den offentlige debat med deres forskning, fordi de føler sig chikaneret eller intimideret, er det universitetsledelsernes opgave at gribe ind.

Sådan siger AAU’s rektor, Per Michael Johansen, efter en uge, hvor flere hundrede danske forskere har udtrykt dyb bekymring og frustration over en vedtagelse i Folketinget, som pålægger universiteterne at sikre, at der ikke sker sammenblanding af forskning og aktivisme eller politik.

forskere i Skarp kritik af politisk vedtagelse

Mens selve ordlyden i vedtagelsen principielt ikke underminerer grundbegrebet om akademisk selvregulering, kom den efter længere tids debat, hvor særligt folketingsmedlemmerne Morten Messerschmidt (DF) og Henrik Dahl (LA) har angrebet flere forskere og forskningsmiljøer for at bedrive det, de betegner som aktivistisk pseudoforskning. Under debatten i Folketingssalen op til vedtagelsen rettede Henrik Dahl desuden fra talerstolen skarp kritik mod flere navngivne forskere.

Det har fået flere hundrede forskere på danske universiteter til at reagere, bl.a. ved at opfordre Socialdemokratiet som regeringsparti til at trække sin støtte til vedtagelsen og ved at fortælle om chikane og intimidering, der kan være så voldsom, at det resulterer i, at forskere sygemelder sig eller afholder sig fra at deltage i den offentlige debat.

ledelsen støtter forskernes ytringsfrihed 

- Ifølge universitetsloven har det enkelte universitet forskningsfrihed, og det er universitetsledelsens opgave at værne om den. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt, hvis forskere intimideres eller chikaneres til tavshed, og der er uanset, om det skyldes den hårde tone på de sociale medier eller udtalelser fra Folketingets talerstol, siger Per Michael Johansen og tilføjer:

- Jeg vil kraftigt opfordre de forskere, som oplever dette, til at henvende sig til deres leder. Og de kan være fuldt betrygget i, at ledelsen på AAU vil tage chikane og intimidering meget alvorligt. Lige som det er ledelsens opgave at sikre, at der ikke sker sammenblanding af forskning og aktivisme, er det også ledelsens opgave at sørge for, at forskerne kan bidrage til den offentlige debat uden at frygte for konsekvenserne. Så længe de gør det på et solidt videnskabeligt grundlag, skal de roligt kunne blande sig i den offentlige debat. Det skal vi som ledelse naturligvis støtte dem i.

For AAU’s rektor er forskningsfriheden og forskernes bidrag til den offentlige debat en helt fundamental og essentiel del af universiteternes virke. Det er samtidig en forudsætning for, at samfundet kan udvikle sig i en sund og hensigtsmæssig retning.

- Vi kan ikke skabe sagligt velfunderet udvikling og fremskridt, uden at forskerne stiller deres forskningsresultater frem for offentligheden og blander sig i debatten. Det er vigtigt, at forskningen forholder sig til det samfund, vi lever i, og at forskerne ikke kun deler deres resultater og indsigter i fagfællebedømte tidskrifter, men også i den brede offentlighed, siger Per Michael Johansen.

Han pointerer, at hvis nogen mener, at specifikke forskningsresultater ikke er videnskabeligt velfunderede, så har enhver mulighed for at indklage forskerne for netop det.

videnskaben skal udfordre eksisterende forestillinger

AAU’s rektor mener dog også, man må anerkende, at der altid vil være forskningsområder, som er kontroversielle, og at det kan være forbundet med en risiko for at blive angrebet, hvis man blander sig i debatten om et kontroversielt forskningsområde.

- Men det skal vi ikke lade os skræmme af. En af videnskabens opgaver er jo også at udfordre eksisterende forestillinger, og det kan ikke undgå at skabe kontroverser. Men så længe vi fortsætter med at operere på et sundt videnskabeligt grundlag, skal det selvfølgelig være muligt at ytre sig i debatten også om kontroversielle forskningsområder. Det skal politikerne i øvrigt også være med til at sikre, siger Per Michael Johansen.

en balancegang

Han vil dog ikke garantere, at ingen AAU-forskere nogensinde overtræder grænsen mellem aktivisme og forskning.

- Der kan være tilfælde, hvor der er en hårfin balance mellem at give sin vurdering som forsker og så at udtrykke sin holdning som privatperson. Og jeg kan ikke afvise, at der ind imellem er forskere, som kommer til at træde ved siden af. Men i så fald er det op til universitetsledelserne at gribe ind og tale med vedkommende. Det er aldrig en opgave for politikerne, siger Per Michael Johansen.