AAU Update

Prorektor Anne Marie Kanstrup bød velkommen til Læringens Dag. Foto: AAU

Prorektor: Missionsdreven tilgang til undervisning og læring skal styrke PBL-modellen

En missionsdreven tilgang til undervisning og læring skal løfte PBL-modellen til nye højder. Sådan lød det fra prorektor Anne Marie Kanstrup til Læringens Dag, hvor undervisere fra AAU var samlet for at videndele og hylde de gode eksempler.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

- PBL er ikke et ‘plug and play device’. Det er en særlig måde at undervise og lære på. PBL er vores metode. En metode, vi hele tiden skal tilpasse til samfundets udvikling. Og samfundet er i konstant forandring. Verden bliver mere kompleks, og udfordringerne er større end nogensinde før. Verden har brug for viden for at løse disse udfordringer.

Sådan lød det fra prorektor Anne Marie Kanstrup, da hun fredag den 6. maj bød velkommen til Læringens Dag på AAU. Undervisere fra hele AAU var mødt op for at tage del i det årligt tilbagevendende arrangement med fokus på videndeling, inspiration og refleksion. Temaet for dette års arrangement var PBL og missionsdrevet undervisning og læring.

AAU-undervisere til Læringens Dag. Foto: AAU

Prorektor lagde i sit oplæg vægt på, at visionen for universitetets nye strategi er, at AAU skal være et missionsdrevet universitet, som bidrager med bæredygtige løsninger på de store samfundsudfordringer. Blandt andet inden for klimaforandringer, ulighed, migration og digitalisering. Dette fokus på missioner skal også gøre sig gældende på PBL-området.

- Det er vores ambition, at PBL-principperne – kombineret med vores missionsdrevne tilgang – fortsat skal danne det pædagogiske grundlag for alle undervisningsaktiviteter på AAU, forklarede Anne Marie Kanstrup.

Prorektor henviste til AAU’s nyetablerede Institute for Advanced Study in PBL, som har til formål at styrke og videreudvikle PBL-modellen.

Niklas Andreas Andersen modtog AAU Pædagogikumprisen 2022. Foto: AAU

Ny AAU-pris uddelt til adjunkt

Et nyt punkt på dagsordenen for Læringens Dag var uddelingen af AAU Pædagogikumprisen. Det er en nystiftet AAU-pris, som hvert år skal sætte fokus på en enkelt adjunkt, der i særlig grad har udmærket sig gennem sit uddannelsesforløb, og som dermed medvirket til at kvalificere og udvikle undervisningen på AAU.

Baggrunden for den nye pris er et ønske om kontinuerligt at øge kvaliteten af universitetets adjunktpædagogikum og at sætte fokus på det arbejde, som adjunkterne udfører gennem deres studie. Endvidere er prisen en del af arbejdet med nye former for meritering af undervisningskompetence.

- Prisen går til en respekteret og værdsat kollega, som har vist sig at være en dygtig og reflekteret underviser og vejleder for sine studerende. Bedømmelsesudvalget har lagt vægt på hans insisteren på at udvikle nye måder at styrke sine studerendes engagement og deres evne til at arbejde selvstændigt, lød det blandt andet fra prorektor.

Hun havde fornøjelsen af at overrække den nye pris til Niklas Andreas Andersen, der er postdoc ved Institut for Politik og Samfund. Med prisen følger 15.000 kroner fra det fakultet, som årets vinder er ansat ved.

Foruden en række workshops bød dagen også på et oplæg fra Årets Underviser Mads Pagh Nielsen, som er viceinstitutleder og studieleder ved AAU Energi. Keynote-taler var professor Siân Bayne fra Edinburgh Universitet, som holdt et oplæg om sin forskning i fremtidens digitale undervisning.

Årets Underviser 2022 Mads Pagh Nielsen holder oplæg for sine kolleger på Læringens Dag. Foto: AAU

 

AAU Update nyhedsliste

Se listen