AAU logo

AAU Update

Projektbørs matcher studerende med private virksomheder

Projektbørs matcher studerende med private virksomheder

Projektbørsen på kandidatuddannelsen Global Refugee Studies (GRS) på AAU CPH er et erhvervsfremmende tiltag, der bringer de studerende helt tæt på projektsamarbejde med private virksomheder, som de ikke ellers bliver præsenteret for. Virksomhedskontakten skabte studiet i tæt samarbejde med AAU Match ved AAU Innovation.

Tekst: Frederik Printz Pedersen, AAU Match
Foto: SolarSack

AAU’s dimittendundersøgelse fra 2017 viser, at samfundsvidenskabelige dimittenders employability, altså evnen til at komme ind på og begå sig på arbejdsmarkedet, øges markant af erhvervssamarbejde under studierne.

- Det er meget vigtigt i forhold til dimittendledigheden, at vi gør en indsats i forhold til at hjælpe de studerende med samarbejde med erhvervslivet i løbet af deres studietid, siger Vibeke Andersson, lektor og semesterkoordinator for mobility-semesteret, som fokuserer på klimaflygtninge, på Global Refugee Studies-uddannelsen (GRS).

I forbindelse med et match-event for mobilitystuderende på 9. semester, som underviserne Vibeke Andersson og Helene Balslev Clausen selv tog initiativ til sidste år, brugte de mange ressourcer på at finde egnede virksomheder. Derfor indledte de dette efterår et samarbejde med AAU Match i form af hjælp til udarbejdelse af invitation, indledende kontakt og rekruttering af virksomheder uden for studiets eget netværk. Det resulterede i deltagelse af seks virksomheder og NGO’er.

- Det tætte samarbejde i forhold til projektbørsen arrangeret af AAU Match resulterede i projektcases fra virksomheder, som vi ikke har samarbejdet med før, herunder fra det private erhvervsliv, som vi har en strategisk interesse i at skabe mere samarbejde med, uddyber Vibeke Andersson.

Match-event integreret i undervisningen

I kursusundervisningen forud for projektbørsen havde de studerende arbejdet specifikt med FN’s verdensmål, som også var rammen for virksomhedernes cases. Alle cases blev forud for børsen screenet af Vibeke Andersson for at sikre overensstemmelse med kursets læringsramme.

Alle seks studentergrupper blev på børsen matchet med en virksomhed. Derudover blev der skabt studierelevante frivilligjobs for studerende på GRS 7. semester hos en af de deltagende virksomheder.

Solarsack fik match og nye øjne på sin problemstilling

En af de deltagende private virksomheder er Solarsack, en dansk virksomhed, der har udviklet en polymervandbeholder, som renser vand ved hjælp af sollys. Solarsack’s vision er at sikre rent vand til de 2,2 milliarder mennesker i verden, der i øjeblikket ikke har adgang til det. Solarsack samarbejder med Caritas Danmark, den katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation, om et projekt, der skal implementere 25.000 solarsacks i Uganda.

På projektbørsen præsenterede de et fælles case-oplæg, der efterspurgte innovative løsninger til at dokumentere effekten af projektet i forhold til skovrydning, CO2-udledning og vandbårne sygdomme. Det kunne fx være udvikling af en stærk monitorerings- og evalueringsstrategi for implementeringen, der kan styrke projektets evidensgrundlag.

- Det har stor værdi for os at samarbejde med akademikere. De ser vores case i et andet lys og bidrager med ideer, som vi ikke selv ser. Vi samarbejder med en gruppe á fire studerende fra GRS og forventer, at de kan bidrage til indsamling af data, som vi ikke tidligere har haft til rådighed, forklarer Mathilde Thorup fra Solarsack.

Skab et erhvervsfremmende matchevent på dit studie i foråret

Er dit studie også interesseret i et gensidigt erhvervsfremmende samarbejde til fordel for jeres studerende?

Kontakt AAU Match på match@adm.aau.dk eller læs mere på her  

Projektbørsen er finansieret af EU-projektet Science for Society 2.0, der handler om at bringe forskning i anvendelse gennem samarbejdsprojekter mellem erhvervslivet og AAU. Det overordnede mål er at øge innovation og vækst i hele Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen (ØKS).