AAU Update

16 forskere fra AAU modtager i år til sammen mere end 58 millioner kroner af DFF. Foto: AAU

Over 58 millioner kroner til forskningsprojekter fra AAU

Hvert år bevilger Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) midler til hundredvis af forskningsprojekter landet over. 16 forskere fra AAU modtager i år til sammen mere end 58 millioner kroner af fonden.

Af Signe Bak Pedersen, AAU Kommunikation

Tirsdag den 9. maj blev en ekstra god dag på Aalborg Universitet (AAU). Denne dag offentliggjorde Danmarks Frie forskningsfond (DFF) listen over de forskere, der får bevilget midler til forskningsprojekter. På listen var 16 forskere fra AAU, og de har tilsammen fået bevilget over 58 millioner kroner ud af puljens 746 millioner kroner.

DFF beskriver de udvalgte forskningsprojekter som 'excellente idéer', og projekterne repræsenterer mange forskellige videnskabelige grene.

- De danske forskningsmiljøer fostrer forskere af meget høj kvalitet. Det er tydeligt, når vi ser niveauet på de forskningsprojekter, som i år har ansøgt om midler. Det er samtidig forskning, som spænder vidt i fagområder, og som har potentialet til at skabe videnskabelige nybrud til gavn for hele samfundet, fortæller bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond, Maja Horst.


disse forskere fra aau har i år fået bevillinger fra dff:

 • Svend Brinkmann, Institut for Kommunikation og Psykologi
  Forskningsprojekt: Psychopathology in ecosocial niches
  Beløb: 6.189.840 kr.
   
 • Thomas Ploug, Institut for Kommunikation og Psykologi
  Forskningsprojekt: Contestable Artificial Intelligence (AI) - Defining, evaluating and communicating AI contestability in health care, law and finance
  Beløb: 6.046.319 kr.
   
 • Jesper Møller, Institut for Matematiske Fag
  Forskningsprojekt: Peculiar Distribution Functions and Interesting Stochastic Processes
  Beløb: 2.879.470 kr.
   
 • Torsten Nygård Kristensen, Institut for Kemi og Biovidenskab
  Forskningsprojekt: Integration of the Drosophila melanogaster Microbiome and Transcriptome for Enhanced Prediction of Late-Life Events
  Beløb: 2.878.590 kr.
   
 • Michael Toft Overgaard, Institut for Kemi og Biovidenskab
  Forskningsprojekt: Molecular segregation of calmodulin mutation phenotypes
  Beløb: 2.879.999 kr.
   
 • Anja Kublitz, Institut for Politik og Samfund
  Forskningsprojekt: Intimacies of Policing: New Relationships between Police Officers and Residents in Danish Vulnerable Neighborhoods
  Beløb: 2.880.000 kr.
   
 • Emmanouil Vasilomanolakis, Institut for Elektroniske Systemer
  Forskningsprojekt: Digital ghost ships: unveiling the threat of misconfigured and obsolete systems
  Beløb: 2.876.595 kr.
   
 • Massimo Pizzol, Institut for Planlægning
  Forskningsprojekt: Constraints and trade-offs in the climate impact of fisheries
  Beløb: 2.852.324 kr.
   
 • Jakob Lund Dideriksen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
  Forskningsprojekt: Direct simultaneous control of upper-limb prostheses in multiple degrees of freedom [DISRUPT]
  Beløb: 2.878.590 kr.
   
 • Shuai Zhang, Institut for Elektroniske Systemer
  Forskningsprojekt: Novel and Efficient Mechatronic Control Techniques Enabling Reconfigurable Intelligent Surfaces for Mm-Wave and THz Applications
  Beløb: 2.833.344 kr.
   
 • Shaoping Bai, Institut for Materialer og Produktion
  Forskningsprojekt: Human-exoskeleton interaction with variable impedance (VIEXO)
  Beløb: 2.875.931 kr.
   
 • Kim Lambertsen Larsen, Institut for Kemi og Biovidenskab
  Forskningsprojekt: Modular hydrogel for 3D printing of artificial tissue (MODERATE)
  Beløb: 2.879.163 kr.
   
 • Morten Kam Dahl Dueholm, Institut for Kemi og Biovidenskab
  Forskningsprojekt: A Global Genome Catalogue of Abundant Microbes in Wastewater Treatment Systems                        Beløb: 2.867.017 kr.
   
 • Strahinja Dosen, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
  Forskningsprojekt: Cloud-connected Bionic Limbs (CLIMB)
  Beløb: 6.189.788 kr.
   
 • Søren Liedtke Thorndahl, Institut for Byggeri, By og Miljø
  Forskningsprojekt: UrbanRainChange - Radar-data-driven stochastic generation and climate projection of rainfall for urban hydrological applications
  Beløb: 2.878.829 kr.
   
 • Ehsan Forootan, Institut for Planlægning
  Forskningsprojekt: Developing efficient multi-sensor Data Assimilation frameworks for integrating Earth ObservatioN Satellite data into Land Surface Models (DANSk-LSM)
  Beløb: 6.191.818 kr.

FAKTA: OM Bevillingerne fra dff

I alt har 1.696 forskere i år søgt om at få forskningsmidler fra DFF. 210 forskere blevet udvalgt, hvoraf de 16 kommer fra AAU.

DFF har fem faglige forskningsråd, der er sammensat af 76 anerkendte forskere, og disse fem råd udvælger de mest lovende forskningsprojekter, der i sidste ende får bevilget en del af midlerne.

På Aalborg Universitet er de udvalgte projekter, der har fået tildelt midler, fordelt på fire forskellige hovedområder; Kultur og Kommunikation, Natur og Univers, Samfund og Erhverv og Teknologi og Produktion.

Læs pressemeddelelsen fra DFF her

AAU Update nyhedsliste

Se listen