AAU Update

Nyt alumnenetværk for ph.d.-studerende

Nyt alumnenetværk for ph.d.-studerende

AAU Innovation-enheden AAU PhD har nu inviteret de første medlemmer ind i et nyoprettet netværk for ph.d.-alumner. Ambitionen er, at alumnerne her skal bidrage til en række strategiske initiativer over den kommende periode.

Tekst: Kristian Østergaard Sørensen, AAU PHD

AAU Innovation-enheden AAU PhD har nu inviteret de første medlemmer ind i et nyoprettet netværk for ph.d.-alumner. Ambitionen er, at alumnerne her skal bidrage til en række strategiske initiativer over den kommende periode. Lanceringen af alumnenetværket og de tilhørende aktiviteter understøtter Viden For Verden 2022 – 2026-målet om at inspirere de ph.d.-studerende til en karriere uden for akademia. Samtidig peger både internationale, nationale og lokale AAU-trivselsundersøgelser på, at der er behov for indsatser, der understøtter de ph.d.-studerendes trivsel. Dette vil også blive ét af fokusområderne i mentorordningen.

De tidligere ph.d.-studerende, der takker ja til at blive alumner, får samtidig mulighed for at melde sig som mentor for nuværende ph.d.-studerende. De får desuden mulighed for at blive ambassadør for AAU. AAU PhD sørger for at klæde mentorerne på, så de bedst muligt understøtter de relevante indsatser.
 

En vigtig rolle

Særligt de ph.d.-alumner, der vælger at blive mentorer for nuværende ph.d.-studerende får en stor rolle i forhold til en række nøgleindsatser omkring de ph.d.-studerendes trivsel og karriere efter endt ph.d.-studie.

Ph.d.-skoleleder på det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet Henrik Halkier udtaler:

- Det nye ph.d.-netværk rummer virkeligt store muligheder for ph.d.-alumner, ph.d.-studerende og hele AAU. Alumnerne får mulighed for at bidrage med vigtige erfaringer om ph.d.-studiet og karrieremuligheder. De ph.d.-studerende får mulighed for mentoring i øjenhøjde. Samtidig får vi på AAU mulighed for at holde en tæt forbindelse med vores ph.d.-alumner til gavn og glæde for begge parter.

Ph.d.-studerende, der starter deres studie efter 1.9.22, bliver præsenteret for muligheden for at få tilknyttet en mentor.

Sikringen af det gode match

AAU PhD står for at få lavet det gode match mellem den ph.d.-studerende og mentoren. Tanken er, at mentorerne med deres erfaring – både fra livet som ph.d.-studerende og med den erhvervserfaring, de har – skal inspirere de ph.d.-studerende i deres fremtidige karrierevalg. Mentorordningen skal desuden bidrage positivt til de ph.d.-studerendes trivsel.

Alumnerne får mulighed for at deltage i målrettede arrangementer med både AAU-ansatte og eksterne oplægsholdere. Derudover er alumnerne selv med til at definere, hvilke områder, de er interesserede i at modtage nyheder omkring.

Er du interesseret i at høre mere om mentorordningen, så kontakt Kristian Østergaard Sørensen hos AAU PhD: krs@adm.aau.dk / 9940 3512.