AAU Update

AAU er landets mest samarbejdende universitet, viser ny rapport. Foto: Nils Krogh

Ny rapport: AAU er landets mest samarbejdende universitet

AAU er fortsat det mest samarbejdende universitet i Danmark, hvis man tager universiteternes størrelse i betragtning. Det viser en ny rapport fra IRIS Group. Universitetet har en markant forskningsprofil inden for det grønne område, hvor forskerne leverer forskning af højeste kvalitet. Samtidig har AAU et stærkt og voksende iværksættermiljø, konkluderer rapporten.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

Aalborg Universitet (AAU) fastholder sin position som det universitet i Danmark, der indgår i flest samarbejdsaktiviteter med omverdenen, når universiteternes størrelser tages i betragtning. Det gælder i forhold til forsknings- og innovationssamarbejde med erhvervslivet, med offentlige myndigheder og i forhold til, hvor mange nye forskningsresultater, der bringes i kommerciel anvendelse.

Sådan lyder en af hovedkonklusionerne i en ny rapport, som IRIS Group har udarbejdet for AAU. Rapporten stiller skarpt på universitetets bidrag til innovation, iværksætteri og den grønne omstilling, og den bygger på data fra interviews, spørgeskemaundersøgelser samt bibliometriske- og registerbaserede analyser.

- Jeg er glad for, at det kan dokumenteres, at vi er gode til det, som er en væsentlig del af vores identitet og strategiske stræben. Nemlig at bidrage med en viden for verden, som skaber samfundsnytte, siger AAU-rektor Per Michael Johansen.

Rapporten konkluderer, at AAU bidrager til en markant produktivitetsforbedring blandt de virksomheder, som universitetets samarbejder med. Det fremgår også, at AAU’s samarbejde er bredt forankret. Alle universitetets 18 institutter deltager i samarbejdsprojekter med erhvervslivet – både når det handler om studenterprojekter og samarbejde mellem forskere og virksomheder. Samtidig har AAU har et udbredt samarbejde med virksomheder inden for alle sektorer, størrelsesgrupper og regioner.

Grøn forskning af allerhøjeste kvalitet

Rapporten viser endvidere, at AAU er et af landets førende universiteter, når det kommer til den grønne forskning. Knap 30 procent af AAU’s artikler inden for det grønne forskningsfelt er udgivet i de 10 procent mest prestigefyldte tidsskrifter. Det er den højeste andel blandt de danske universiteter.

- Det er en meget vigtig pointe, at det nu kan dokumenteres, at der ikke er en modsætning mellem høj forskningskvalitet og bredt samarbejde med omverdenen. Det kan vi med god grund være stolte af. Knap 90 procent af vores forskere inden for det grønne forskningsfelt har over de seneste år samarbejdet med en virksomhed eller offentlig myndighed. Og mere end 50 procent af disse samarbejder har ført til innovation i en virksomhed, fortæller rektor.

AAU er særligt specialiseret inden for grøn energi og grøn transport, hvor universitetets forskere står for over en tredjedel af de danske forskningsartikler. Universitetets forskere er desuden meget aktive inden for forskningen i cirkulær økonomi og bæredygtige vandressourcer, viser rapporten.

Fokus på iværksætteri bærer frugt

Som en del af strategien Viden for verden har AAU de senere år – med hjælp fra bl.a. private fonde – investeret betydeligt i at opbygge et stærkere økosystem for iværksætteri. Både i forhold til studerende, nyuddannede og forskere. Indsatsen spænder over alt fra kampagner om iværksætteri og undervisning i entrepreneuship til egentlige startup-programmer og inkubatorer, hvor der er tilknyttet forretningsudviklere, der kan rådgive iværksætterspirene.

Rapporten fra IRIS Group viser, at der er sket en stor udvikling på dette område på AAU. Fra 2010 til 2016 er der etableret ca. 1.100 AAU-baserede iværksættervirksomheder af studerende og dimittender. Iværksætterne kommer fra alle fakulteter og uddannelsesretninger, men har oftest en teknisk eller samfundsvidenskabelig baggrund.

- Rapporten viser meget tydeligt, at AAU’s mange iværksætterifremmende aktiviteter bærer frugt. De styrker deltagernes evner til fx at etablere en virksomhed baseret på ny viden. Og de fremmer modet til at kaste sig ud i entreprenørskabet. Vi ser også meget tydeligt, at aktiviteter og tilbud fra AAU’s økosystem har markant betydning for iværksætterivirksomhedernes efterfølgende vækst og udvikling, siger innovationsdirektør Dorte Stigaard.

Hun forklarer desuden, at man på AAU over de seneste år med stærkt strategisk fokus og flotte eksterne bevillinger har arbejdet med at sætte entreprenørskab for både studerende og forskere i system, både internt og eksternt i samarbejde med økosystemet.

- Det er skønt, at det ser ud til at trække i den rigtige retning. Det tegner godt for fremtiden, hvor vi i horisonten desuden har Science & Innovation HUB som et stærkt element i den samlede satsning, siger hun.

Dokumentation til fremtidige præsentationer

Resultaterne fra rapporten indarbejdes i forskelligt præsentationsmateriale om AAU og vil især blive brugt i universitetets dialog med eksterne samarbejdspartnere og interessenter.

Du kan læse den fulde rapport her og kontakte Rektorsekretariatets Public Affairs Team, hvis du vil vide mere om rapporten eller dens videre anvendelse.

Fakta: Metoden bag rapporten

IRIS Group har indhentet data gennem en række kvalitative interviews med rektor, innovationsdirektøren og centrale medarbejdere på AAU Innovation og ved at gennemføre tre spørgeskemaundersøgelser samt en bibliometrisk analyse baseret på Scopus i tæt samarbejde med VBN-teamet på Aalborg Universitets Bibliotek. Endelig indgår en registerbaseret analyse af AAU-baserede iværksættere udført af AAU Business School i analysen af AAU’s iværksætterindsats.

AAU Update nyhedsliste

Se listen