AAU Update

Professor (MSO) Trine Schultz bliver ny institutleder på Juridisk Institut fra den 1. september. Foto: AAU

Ny institutleder i spidsen for det strategiske udviklingsarbejde på Juridisk Institut

Professor (MSO) Trine Schultz bliver ny institutleder på Juridisk Institut fra den 1. september. Det videre arbejde med at udvikle Juridisk Institut, etableringen af SSH-fakultetet og den nye universitetsstrategi ”Viden for Verden II” kommer til at stå øverst på hendes dagsorden.

Af Susanne Clement Justesen, SAMF Dekansekretariat. Foto: Privat

Fakultetsledelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) ændres den 1. september, når professor (MSO) Trine Schultz bliver ny institutleder på Juridisk Institut. Hun afløser Ulla Steen, som har stået i spidsen for instituttet gennem de seneste fem år.

MANGEÅRIG AAU-KARRIERE

Trine Schultz er et kendt ansigt på SAMF og AAU – både som forskningsleder, underviser og formand for Akademisk Råd. Hun er uddannet fra AAU og har været ansat siden 2000 – først på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og efterfølgende på Juridisk Institut. Trine Schultz er professor (MSO) i socialret og forskningsleder i Social Law Research Centre (SLRC). Hun beskæftiger sig primært med socialret og socialforvaltningsret, særligt med henblik på børne- og ungeområdet. Derudover har hun siddet i en række organer på instituttet og fakultetet, blandt andet i Akademisk Råd SAMF, hvor hun har været formand siden 2017.


FAGLIG OG ADMINISTRATIV STÆRK PROFIL

- Jeg har igennem flere år samarbejdet med Trine i kraft af hendes rolle som forperson for Akademisk Råd, og med hendes øvrige erfaringer og kompetencer er hun den rette kandidat til at videreføre det strategiske arbejde med udvikle Juridisk Institut og indgå i den samlede fakultetsledelse om implementering af AAU’s kommende strategi og etableringen af SSH-fakultetet, siger SAMF-dekan Rasmus Antoft.

MISSIONEN ER LYKKEDES

Juridisk Institut har været i en rivende udvikling, siden det blev etableret i 2007. En udvikling, som de første år var præget af en ”pionerånd” og konsolidering af jura- og erhvervsjurauddannelserne som væsentlige og særegne i Danmark. En mission, som er lykkedes, og hvor der til stadighed er fokus på kvalitetssikring og faglig udvikling, understøttet af et velkørende sekretariat. Instituttets uddannelser er meget populære og blandt de mest søgte på universitetet. Sideløbende har instituttet udviklet et solidt forskningsmæssigt fundament med stærke forskningsprofiler, og en række særegne ”spydspidsområder” er vokset frem.

INSTITUTTET OG DE ANSATTE BETYDER NOGET GANSKE SÆRLIGT

- Jeg glæder mig meget til at starte som institutleder for Juridisk Institut og få muligheden for at være med til at videreudvikle instituttet i samarbejde med en stærk og engageret medarbejdergruppe. Efter mange års ansættelse på AAU, kender jeg efterhånden universitetet –  og særligt Juridisk Institut –  rigtig godt. En af de helt store motivationsfaktorer for at gå ind ledelsesopgaven er derfor helt simpelt, at instituttet og de mennesker, der tegner instituttet, betyder noget særligt for mig, fortæller hun.

Instituttets imponerende udvikling gør, at Trine Schultz ser frem til at gå ind i en spændende proces, hvor ledelsen og medarbejderne i samarbejde skal drøfte den fremtidige udvikling af og pejling for instituttet.

- Netop nu er der processer i gang med både etableringen af SSH-fakultetet med en ”ny” samlende profil og introduktionen af den nye universitetsstrategi ”Viden for Verden II”, som jo også får betydning for Juridisk Instituts fremtidige strategi, siger hun.

Yderligere information om professor Trine Schultz’ forsknings-, undervisnings- og administrative profil kan ses her

 

AAU Update nyhedsliste

Se listen