AAU Update

Ny funktion samler AAU-podcasts i AAU Connect-appen

Ny funktion samler AAU-podcasts i AAU Connect-appen

I denne uge udvides AAU Connect-appen med en helt ny podcast-funktion. Hensigten er at skabe let tilgængelighed til alle de spændende podcasts, der produceres på AAU, via én indgang. Funktionen er med fuldt overlæg lanceret i en spæd version, som inviterer brugerne med ind i udviklingsfasens sidste heat i ambitionen om, at deres feedback vil være med til at sikre, at funktionen kommer til at møde de forventninger og ønsker, som brugerne har til en samlet indgang til AAU-podcasts.

Tekst: Marianne Fuglsang Welling Farsinsen, ITS  Foto: Mathilde Leth Lokjær Hansen, ITS

Den nye podcast-funktion skal give bl.a. forskere mulighed for større eksponering, og samtidig vil appens målgruppe, som er potentielle samarbejdspartnere, tidligere studerende, aktive medarbejdere, pressen og andre fra AAU’s omverden, få en lettere mulighed for at få indsigt i spændende forskning og dykke ned i de områder fra AAU, som den enkelte bruger har interesse i. Mathilde Leth Lokjær Hansen fra ITS, som er UX-ansvarlig, fortæller:

- Vi har kigget på podcast i noget tid, fordi vi har set, at flere og flere podcasts produceres på AAU, men ikke har ét bestemt samlingssted, hvor man får det fulde overblik. Dette ønsker vi helt oplagt at skabe i AAU Connect-appen, som i forvejen præsenterer indgangen til viden om, hvad der sker og forskes i på AAU, fortæller Mathilde Leth Lokjær Hansen.

Podcasts er populære

Netop tendensen med et stigende antal podcasts nikker lektor ved AAU Business School; Roman Jurowetzki genkendende til. Han står bl.a. i spidsen for forskningsprojektet ReachAAUt, der undersøger og faciliterer forskeres muligheder for at bringe deres viden ud i omverdenen på en let tilgængelig måde, som er i takt med tiden, herunder fx podcasts. Han forklarer:

- Overordnet er podcast i dag det format, der er mest effektivt i forhold til at formidle indhold i dybden, fordi det - givet det kun er audio - løser opmærksomheds-problemet. Der er ikke nogen, der ser en video på over 10 minutter, medmindre det er superrelevant – men der er mange, der lytter til en podcast på 45 minutter. Det gør man, fordi man kan lytte til en podcast og gå tur, køre bil eller lave mad imens, siger Roman Jurowetzki.

Tilgængeligheden ser Morten Dahlgaard, vidensamarbejdschef hos AAU Innovation og styregruppeformand for AAU Connect-projektet, også som en stor faktor i lanceringen af podcast-funktionen:

- Appen samler viden og pakketerer den på AAU med henblik på videndeling både internt og eksternt. Der er store forventninger til, at vi på universiteterne formidler vores forskning, og her er podcasts endnu en platform og en måde, hvorpå vi kan levere viden for verden. Podcastformatet er et sted, hvor vi stiller AAU’s viden til rådighed, og i et format som er forståeligt – også for ikke-fagfolk. Og så gør vi vores viden mere tilgængelig 24-7, fortæller Morten Dahlgaard om tankerne bag funktionen. 

Brugernes feedback vigtig for den videre udvikling

Podcast-funktionen er lanceret i AAU Connect-appen i en meget spæd udgave. Det er den med fuldt overlæg, fordi udviklerne bag i høj grad ønsker, at brugernes ønsker og feedback kommer til at præge den endelige udformning. Mathilde Leth Lokjær fortæller:

- Vi vil gerne have funktionen ud til brugerne hurtigst muligt, fordi vi ved at give indblik tidligt og lade brugerne kigge med, imens vi videreudvikler, åbner op for muligheden for, at deres feedback løbende kan indarbejdes. Vi vil rigtig gerne fange nogle af de ting, der skal rettes, så tidligt i processen som overhovedet muligt. Og så er det fedt allerede fra starten at spore funktionen ind på den rette udformning, som brugerne ønsker sig, fortæller Mathilde.

Denne tilgang har også tidligere vist sig værdifuld i udviklingen af appen. Siden juni, hvor appen udkom, har den haft en indbygget ”knap” til feedback, som er synlig for brugerne af appen, og de input, der er kommet ind den vej, har udviklerne medtænkt i det videre arbejde. Professor og prodekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design; Jakob Stoustrup er en af de brugere af appen, som har benyttet sig af muligheden for at melde feedback ind. Samtidig spiller teorien om feedback en central rolle i hans egen forskning. Han forklarer:

- Alt hvad jeg arbejder med, handler om feedback. Fra forskningen ved vi, at uden feedback bliver performance radikalt ringere. Appen er lavet til AAU, som er en kompleks organisation. Hvis man inden udviklingen havde spurgt alle, hvad appen skulle kunne, ville man få så mange input, at man ikke ville kunne nå at lave den, og billedet ville være unuanceret, fordi input ville komme fra mange flere end dem, der rent faktisk skal bruge appen. Med løbende feedback ender man altid et sted, der passer bedre til efterspørgslen, end hvis man arbejder ud fra en analyse alene. Det handler populært sagt om ikke at hælde cementen på en form, der er er lavet på forhånd. Det ved man, giver et radikalt bedre produkt, siger Jakob Stoustrup.

Den nye podcast-funktion i appen er netop lanceret her i midten af april måned, og som i tidligere funktioner er muligheden for at melde feedback ind også her lagt ind som en knap, der inviterer til at brugerne kan give input til funktionens videre udformning og hvad, den skal kunne.

Podcastbiblioteket vil løbende blive udvidet, såvel som det på sigt bliver muligt at anvende AAU Connect til afspilning af de enkelte podcasts.

Forskere eller medarbejdere ved AAU, der har produceret eller er i gang med at producere en podcast, må meget gerne kontakte udviklerne bag AAU Connect, for løbende at få medtaget podcasts til appens bibliotek.

Mere om AAU Connect og podcasts på AAU

AAU Update nyhedsliste

Se listen