AAU Update

Fundraiser Lene Horn er ny TAP-repræsentant i bestyrelsen. Foto: AAU

Lene Horn valgt som TAP-repræsentant i bestyrelsen

Fundraiser fra Institut for Datalogi Lene Horn bliver ny TAP-repræsentant i bestyrelsen. Hun ønsker at tale TAP’erne sag og lægger op til en tæt kontakt med sit bagland.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

Fundraiser fra Institut for Datalogi Lene Horn skal fremover repræsentere det teknisk administrative personale i AAU’s bestyrelse. Med 253 personlige stemmer har hun vundet TAP-suppleringsvalget, som blev afviklet digitalt den 2.-5. maj.

Hun sad til en konference i Oslo og hørte om udviklingen af EU's rammeprogrammer, da valgresultatet tikkede ind i mailboksen.

- Selvom emnet var spændende, var mit smil vist vældig meget større end gennemsnittet i det auditorium. Jeg blev simpelthen så glad og taknemmelig for, at så mange valgte at stemme på mig som deres repræsentant i bestyrelsen, siger Lene Horn.

- De to andre kandidater fik også et flot valg, så jeg er bevidst om, at jeg har et ansvar for, at deres stemmer også føler sig godt repræsenteret, selvom deres kandidat ikke blev valgt, tilføjer hun.

De øvrige bestyrelseskandidater, Morten Denaa og Michelle Hyldegård Mortensen, fik henholdsvis 214 og 91 stemmer. 14 valgte at stemme blankt.

Vil tale TAP’ernes sag

Lene Horn glæder sig til at begynde arbejdet i AAU’s bestyrelse, hvor hun ser det som sin centrale opgave at tale TAP’ernes sag.

- Det er vigtigt at sikre, at vores arbejde ikke tales ned eller behandles som det første håndtag, man griber efter i sparetider. På AAU har vi den næstlaveste VIP/TAP-ratio blandt de danske universiteter – kun det noget mindre ITU har en lavere ratio. Da det er nogenlunde de samme basisfunktioner, der skal varetages for at drive et universitet, betyder det, at de TAP-ansatte på AAU i den grad formår at løfte meget store opgaver med relativt få ressourcer, fastslår Lene Horn.

Hun ser samtidig frem til at få et bedre indblik i AAU’s økonomi og til at tage del i beslutningerne om, hvordan universitetet forvalter sine ressourcer bedst muligt, så AAU også fremover er en god og attraktiv arbejdsplads.

Ønsker løbende dialog med kollegerne

Lene Horn har til AAU Update tidligere givet udtryk for, at hun ønskede at være i løbende kontakt med sine kolleger, hvis hun blev valgt til bestyrelsen. Kollegernes bidrag er vigtige for hendes arbejde i bestyrelsen, pointerer hun.

- Det vil være vigtigt for mig at kommunikere om de emner, der behandles i bestyrelsen – det må være forudsætningen for, at andre TAP-ansatte kan dele deres perspektiv med mig. I en travl hverdag tror jeg, den kommunikation bedst når frem til flest, hvis den kommer på e-mail. På den måde kan jeg nå bredt ud, og alle har lige mulighed for at respondere, siger Lene Horn.

Den samlede stemmeprocent til suppleringsvalget var 42,59 procent, hvilket Lene Horn synes er flot.

- Nu var jeg jo sammen med kolleger fra andre universiteter, da jeg fik valgresultatet. Jeg kunne derfor spørge, hvad der var typisk hos dem, og der lå deltagelsen noget lavere. Jeg tror, den høje stemmeprocent er vidne om, at AAU’s ansatte interesserer sig for – og gerne vil vide mere om – bestyrelsens arbejde.

Valgte kandidater til bestyrelsen skal officielt godkendes af bestyrelsen. Det nye TAP-medlem er valgt for perioden 1. juni 2022 til 31. januar 2024. Klagefristen i forhold til valget udløber mandag d. 16. maj kl. 14.

Læs mere om valget på aau.dk

Læs mere om AAU's bestyrelse her

 

 

 

AAU Update nyhedsliste

Se listen