AAU Update

Jeppe Emmersen konstitueres som prorektor for uddannelse. Foto: Lars Horn

Jeppe Emmersen konstitueret som prorektor for uddannelse

Jeppe Emmersen, prodekan for uddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, bliver konstitueret som prorektor for uddannelse ved Aalborg Universitet (AAU) fra og med den 15. januar 2021. Han varetager stillingen, indtil en ny prorektor for uddannelse er fundet.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

Rektor Per Michael Johansen har fra og med den 15. januar konstitueret Jeppe Emmersen, der er prodekan for uddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), som prorektor for uddannelse. Han varetager stillingen indtil en ny prorektor for uddannelse er fundet. Den 15/1 er valgt for at sikre en god overlevering fra Inger Askehave, der fortsætter som prorektor for uddannelse indtil den 31/1-21.

- Jeg er meget glad for, at Jeppe har sagt ja til at påtage sig opgaven og ser frem til samarbejdet. Valget af Jeppe sker på baggrund af hans store erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ledelsesmæssige opgaver, han har løst på SUND, siger rektor Per Michael Johansen.

Jeppe Emmersen har været ansat som prodekan for uddannelse på SUND siden 2017. Inden da var han lektor i stamcellebiologi og bioinformatik ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi samt studieleder for School of Medicine and Health på AAU. Derudover har han været næstformand i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse fra 2016-2020, og fra 2018-2019 var han medlem af det norske Grimstad-udvalg, som så på nødvendigheden af at udvide den samlede norske lægeuddannelse og kom med forslag til, hvordan det kunne ske.

- AAU har sat fokus på tværfaglighed og fortsat udvikling af vores verdenskendte PBL-model. Det arbejdede Inger Askehave med, og det arbejde vil jeg fortsætte. Jeg tror måske, at vi til en vis grad skal til at genopfinde os selv i ånden fra AAU’s start i 1974 og fortsat give de andre universiteter baghjul der, siger Jeppe Emmersen.

For at sikre en hurtig og effektiv overdragelse af de nye opgaver følger Jeppe Emmersen Inger Askehave i jobbet som prorektor resten af måneden.

Stillingen som prorektor forventes besat sommeren 2021.

Læs også: Inger Askehave fratræder sin stilling som prorektor ved AAU