AAU Update

Jens Myrup Pedersen er årets underviser på TECH

Jens Myrup Pedersen er årets underviser på TECH

Årets underviser 2020 på Det Tekniske Fakultet for IT og Design hedder Jens Myrup Pedersen. I indstillingen fremhæves bl.a., at han er en fantastisk rollemodel både for de studerende og for sine kolleger

Tekst: Nelly Sander, TECH Dekansekretariat. Foto: Lars Horn

− Hverken tidsforskel, landegrænser eller coronavirus kan stoppe Jens i at hjælpe os, hvis vi har brug for det.

Med de fine ord indledes indstillingen, der har givet titlen som årets underviser på TECH til Jens Myrup Pedersen, professor på Institut for Elektroniske Systemer. I det hele taget skorter det ikke på roser til Jens Myrup Pedersen fra studentertalspersonerne, som påpeger hans brændende passion for sit arbejde – en passion, som med al tydelighed smitter af på de studerende.

Tilpasset digital undervisning og læring

Jens Myrup Pedersen er kendt på Institut for Elektroniske Systemer og på tværs af AAU som lidt af en guru inden for digital undervisning og læring. Han gør brug af en lang række digitale platforme, både til kommunikation og til undervisning, og er således særdeles fleksibel og dynamisk i samarbejdet med de studerende. Særligt i år, hvor de grundet Covid-19 ikke har kunnet mødes fysisk, har det været en uvurderlig hjælp for rigtig mange studerende. 

Et godt eksempel på Jens Myrup Pedersens dynamiske og interaktive digitale undervisning er hans brug af ”flipped classroom”-princippet. Her laver han, forud for hver kursusgang, en række digitale forelæsninger og opfølgninger med quizzer på Moodle, hvor de studerende har mulighed for at se, hvor godt de har fanget stoffet. Ved hjælp af besvarelserne tilpasser han sine forelæsninger, så de får fokus på de områder, som de studerende har sværest ved. De studerende fremhæver således i indstillingen, at de får exceptionelt meget ud af tiden med Jens Myrup Pedersen i auditoriet, da der ikke bruges tid på at gennemgå unødvendigt stof.

Samarbejde og topaktuelle emner

Som underviser er Jens Myrup Pedersen god til at facilitere de studerendes muligheder for samarbejde med omverdenen, fx gennem hans engagement i projektet ”EPIC”, hvor mange studerende fået mulighed for at lave semesterprojekter, bl.a. baseret på FN’s verdensmål, i samarbejde med studerende fra andre universiteter i hele verden.

Ligeledes formår han at koble sin egen forskning med undervisningen. Fx har han gennemført et projekt om affaldshåndtering i Brasilien, hvor en gruppe studerende fra AAU arbejdede sammen med studerende fra Universidade de Brasilia og Abdullah Gül University om at hjælpe et firma i Brasilia med at udvikle en digital infrastruktur til ruteoptimering af deres affaldsafhentning. Alle deltagende studerende har efterfølgende givet udtryk for at denne lidt anderledes måde at køre projekt på har været utroligt givende. De havde personlig kontakt med skralderne i Brasilia, og det gjorde stort indtryk på dem at se, at deres projekt havde direkte, positiv effekt på skraldernes livskvalitet.

Cybersikkerhed med afsæt i virkeligheden

Ydermere er Jens Myrup Pedersen utrolig engageret inden for sit fagområde, cybersikkerhed. Han ved altid præcis, hvad der rører sig inden for emnet og bruger altid aktuelle anekdoter fra sit nære samarbejde med industrien, hvilket sender de studerendes motivation helt i top.

Hans afvikling af arrangementer inden for cybersikkerhedsområdet har medvirket til, at en masse unge med interesse for hacking og cybersikkerhed har fået øjnene op for den nye kandidatuddannelse i cybersikkerhed.

Indstillingen af Jens Myrup Pedersen viser tydeligt, at han har gjort sig fortjent til titlen som årets underviser. Han vil blive fejret ved en mindre ceremoni fredag den 16. april 2021, hvor han også er blandt de fem kandidater, der er i spil til at modtage prisen som årets underviser på tværs af hele AAU. En pris, der bliver tildelt af Obelfonden (Det Obelske Familiefonds Undervisningspris).

Tillykke til alle årets undervisere på fakultetet

De udnævnte til titlen som årets underviser fra de øvrige studienævn på TECH:

  • Luca Simeone (Medieteknologi)
  • Kurt Nørmark (Datalogi)
  • Mathias Lund (Arkitektur og Design)
  • Peter Cederholm (Planlægning og Landinspektøruddannelsen)
  • Andreas Birkbak (Teknoantropologi og Bæredygtigt Design)

AAU Update nyhedsliste

Se listen