AAU Update

Studiestart med IT – digital undervisning og møde

Studiestart med IT – digital undervisning og møde

Har du brug for mere viden om anvendelse af digitale værktøjer til online undervisning og møder? Kender du de nye muligheder? I næste uge er der studiestart, og IT Services (ITS) er klar til at hjælpe ansatte og studerende godt i gang. Studiestart bliver i år anderledes, som mange andre ting har været som følge af Covid-19. ITS giver her en kort opsummering på studiestart set i et IT-perspektiv.

Tekst: Hanne Levisen, ITS Foto: AAU

Øget digitalisering i AAU-arbejdet

Covid-19 har skabt nye behov og øget digitaliseringen på AAU i undervisningen, mødekulturen og måden, vi arbejder og kommunikerer på generelt. ITS har tilbudt nye værktøjer, mens ansatte arbejdede hjemme, hvilket også giver flere nye muligheder for den kommende studiestart. De nye muligheder understøtter ITS med supportguides og gratis minikurser. For undervisere kan minikurser gennemføres i et samarbejde mellem ITS og Center for Digital Understøttet Læring (CDUL), således kurserne både indeholder anvendelse af teknik, pædagogik og didaktik.

Konkrete samarbejds- og undervisningsværktøjer

AAU’s videokonferencelokaler til undervisning og møder kan nu også anvendes sammen med MS Teams og AAU ZOOM, som vi hidtil har kendt det med Skype for Business. Det øger fleksibiliteten i valg af værktøjer i undervisnings-, møde-, eksamens- og ph.d.-situationerne, hvor der både er deltagere ved fysisk fremmøde og online. I funktionalitet er der både ligheder og forskelle i Skype for Business, MS Teams og AAU ZOOM. Se mere her.

Live streaming af undervisning

Institutterne har efterspurgt en teknisk løsning, der giver mulighed for at live streame undervisning fra undervisningslokaler (seminarrum/læringsrum) til studerende, der deltager online, som følge af, at færre studerende må fremmøde fysisk i lokaler. Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) har besluttet ikke at indrette undervisningslokaler til den aktuelle situation. Hvis institutterne selv ønsker at indkøbe udstyr, foreslår ITS indkøb af Polycom Studio, der kan anvendes sammen med MS Teams, AAU ZOOM og Skype for Business. ITS understøtter med support. Se mere her.

Covid19-forbehold

ITS Supports lokale servicedeske møder ansatte og studerende face-to-face både i servicedesken, men også ude på campus, når der er behov for support i lokaler og på den enkeltes arbejdsplads. På den måde er vores IT-supportere i kontakt med mange forskellige mennesker og IT-udstyr. Derfor er ansatte i ITS ekstra opmærksomme på de generelle anbefalinger om Covid-19-forbehold, der går på at holde afstand, håndvask og afspritning for både at passe på sig selv og bidrage til at begrænse smittespredning på AAU. I skrankerne er der opsat plexiglas, der er begrænsning for hvor mange brugere, ITS kan supportere samtidigt, der anvendes handsker og/eller sprit, og brugernes udstyr sprittes af før og efter berøring. Når IT-supporterne supporterer ude i campusområdet, vil der blive anvendt mundbind/visir, hvor der er mange mennesker. 

I forhold til anvendelse af head-set/håndmikrofon/kastebold i undervisningslokaler og auditorier er det op til den enkelte bruger at desinficere før og efter brug. Der vil være wipes i lokalerne. Der må ikke anvendes håndsprit.

Vær på forkant med sikkerheden

Endelig opfordrer ITS alle til at være ekstra opmærksomme på at have et godt password til AAU’s systemer. I forbindelse med optagelse af undervisning, møder, interview/gruppearbejde er det vigtigt, at du også er opmærksom på beskyttelse af personoplysninger.

Den kontrollerede nedlukning af adgangen til AAU’s it-systemer har haft indvirkning på mange. ITS beklager dette og håber, at vi kan hjælpe alle godt i gang med det nye semester.

God studiestart til alle.

 

Vigtige links:

ITS Support - Åbningstider og adresser

Guides digital undervisning og møder

Alle ITS-vejledninger

IT-Start for studerende

AAU-information om corona