AAU Update

Prorektor Inger Askehave fratræder sin stilling ved udgangen af januar 2021. Foto: Svenn Hjartarson

Inger Askehave fratræder sin stilling som prorektor ved AAU

Aalborg Universitet skal have ny prorektor. Prorektor Inger Askehave fratræder sin stilling for at blive prorektor på Copenhagen Business School pr. 1. februar. AAU sætter nu gang i processen med at finde en ny prorektor for uddannelse.

Efter 11 år som prorektor ved Aalborg Universitet forlader Inger Askehave ved udgangen af januar 2021 sin stilling. Den 1. februar tiltræder hun en nyoprettet prorektorstilling ved Copenhagen Business School (CBS).

Forlader et stærkere AAU

- Jeg har været utrolig glad for jobbet som prorektor på AAU, og jeg vil se tilbage på min tid her med både stolthed, glæde og vemod. Jeg er stolt af det fokus, vi sammen har sat på uddannelsesområdet, og det har været en glæde for mig at se, hvordan vi med strategien Viden for verden har udviklet AAU på helt afgørende parametre, ligesom jeg mener, med baggrund i den nuværende status på den næste strategi, at Viden for verden II har de rigtige greb for at sikre AAU’s fremtidige profil, som et universitet i og til tiden, siger Inger Askehave og fortsætter:

- Men følelsen af vemod vil helt sikkert også dukke op, for jeg kommer til at savne mine dygtige og engagerede kollegaer, medarbejdere og studerende på tværs af universitetet. AAU er et unikt universitet, og jeg er dybt taknemmelig for at have været med til at udfolde AAU’s særkender igennem en årrække, så vi i dag fremstår som en endnu stærkere version af os selv, siger Inger Askehave, som i sit nye job får ledelsesansvaret for CBS’ institutledere og skal bl.a. være med til at sikre implementering af CBS’ nyligt vedtagne strategi, tilføjer hun.

Rektor: Inger har styrket AAU’s uddannelser

AAU sætter nu gang i en ansættelsesprocedure med forventet ansættelse af en ny prorektor om et halvt års tid. Rektor Per Michael Johansen takker Inger Askehave for indsatsen og ønsker hende alt det bedste i det nye job:

- Inger har gennem 11 år bidraget markant til udviklingen af AAU. Hun har gjort en stor indsats for udviklingen af vores uddannelser og universitetets problem- og projektbaserede læringsmodel, PBL. Inger er et engageret og innovativt menneske, og jeg har sat stor pris på vores samarbejde. Jeg er sikker på, at hun bliver en markant prorektor for CBS, siger rektor Per Michael Johansen.

- Inger har tillige været en hel central del af universitets generelle ledelse, og jeg har nydt de mange diskussioner og drøftelser gennem årene, som har bidraget væsentligt til udvikling af vores universitet, tilføjer han.

Rektor vil i de kommende uger se på muligheden for en konstituering i stillingen som prorektor. AAU’s direktion varetager, indtil en ny prorektor er tiltrådt, de nødvendige ledelsesmæssige og uddannelsespolitiske opgaver.