AAU Update

Den 1. juli 2022 står AAU Science and Innovation Hub klar til brug. Illustration: Cobe

Hvad skal der ske i AAU Science and Innovation Hub?

Den 1. juli 2022 står AAU Science and Innovation Hub klar til brug. Det nye byggeri skal være et regionalt fyrtårn for iværksætteri, viden og vækst, og en strategigruppe med innovationsdirektør Dorte Stigaard i spidsen arbejder i øjeblikket på at definere rammerne for de aktiviteter, der skal foregå i huset. Hun fortæller her om gruppens foreløbige tanker.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

Om mindre end halvandet år står Aalborg Universitets (AAU) nye Science and Innovation Hub klar til brug. Det 8.500 kvadratmeter store byggeri på Thomas Manns Vej i Aalborg Øst skal danne rammen for tværvidenskabelig forskning, innovation og entreprenørskab, og visionen har fra start været at skabe et hus, der er åbent for alle – forskere, studerende, iværksættere, erhvervsliv og borgere.

- Både AAU og verdenen omkring os har ændret sig, siden idéen om AAU Science and Innovation Hub opstod. Derfor skal vi selvfølgelig sikre os, at husets aktiviteter bliver tilpasset universitetets udvikling, og at vi forholder os til, hvordan vi får gjort visionerne for huset til virkelighed, siger innovationsdirektør Dorte Stigaard.

Innovationsdirektøren er direktionsansvarlig for den strategigruppe, der skal drøfte og forberede et oplæg til strategi for og aktiviteter i AAU Science and Innovation Hub. Oplægget skal præsenteres for direktionen i september og danne grundlag for en beslutning om, hvordan den nye bygning udnyttes mest optimalt i forhold til at understøtte realiseringen af hubbens vision og formål.

Bred repræsentation

Strategigruppen består af repræsentanter fra alle universitetets hovedområder. Blandt medlemmerne finder man både medarbejdere og ledelsesrepræsentanter samt både videnskabelige og administrative medarbejdere.

- Det er et godt hold. Alle byder ind med gode input og viser stor lydhørhed for hinandens forskellige ønsker og behov. Gruppen er i det hele taget meget optaget af, at AAU Science and Innovation Hub bliver et hus, som hele universitetet kan få glæde af, fortæller Dorte Stigaard og henviser til gruppens ønske om at udstyre bygningen med topmoderne digitale løsninger, der sikrer, at forskere og studerende fra Esbjerg og København kan deltage digitalt i alle husets aktiviteter.

AAU Science and Innovation Hub indenfor. Illustration: Cobe

Et mødested for idéer og viden

Gruppen har også drøftet, hvordan universitetet sikrer den tværvidenskabelige forskning de bedst mulige vilkår. Erfaringer fra AAU’s tværvidenskabelige forskningsprojekter viser, at der er utrolig mange parametre og forhold, der skal passe sammen, når forskere fra forskellige videnskabelige discipliner arbejder sammen.

- Forskerne har givet udtryk for, at de ofte ikke taler det samme videnskabelige sprog. De sidder ikke i de samme bygninger, og de deler heller ikke fælles budgetter. AAU Science and Innovation Hub skal være et sted med fleksible arbejdspladser, hvor forskerne i perioder kan mødes for at samarbejde. Det samme gælder erhvervslivet. Virksomhederne rykker heller ikke fast ind i huset, men de kommer til at have deres faste gang dér, fortæller innovationsdirektøren.

Parterne kan mødes og samarbejde i huset, og til det formål bliver der indrettet kontorer, arbejdspladser, laboratorier, ’iværksætter-garager’, udstillingsfaciliteter, mødelokaler og et stort auditorium.

Ifølge innovationsdirektøren skal huset også være åbent for ’Hr. og Fru Aalborg’.

- Huset kunne eksempelvis også rumme TED Talks eller foredrag i forbindelse med Forskningens Døgn. En anden mulighed kunne være at samle universitetets efter- og videreuddannelsesaktiviteter i huset, så det også bliver et sted, hvor vi kan synliggøre universitetets øvrige aktiviteter for omverdenen, forklarer Dorte Stigaard.

Inspiration og idéer udefra

Strategigruppen henter til sine drøftelser også inspiration udefra, især fra andre danske og udenlandske universiteter, som arbejder med tværvidenskabelig forskning, innovation og iværksætteri. Hvad har fungeret for andre? Hvad viser deres erfaringerne, at AAU bør undgå?

- Derudover vil vi også række ud til fx Aalborg Erhvervsråd, Erhvervshus Nordjylland og Energy Cluster Denmark for at høre, hvad de godt kunne tænke sig, at AAU Science and Innovation Hub kunne indeholde, fortæller Dorte Stigaard.

Innovationsdirektøren understreger, at AAU’s medarbejdere og studerende er meget velkomne til at kontakte de fakultetsudpegede repræsentanter i strategigruppen eller projektleder Anne Pors Eriksen, hvis de har idéer eller spørgsmål til det videre arbejde. Navne på disse fremgår nedenfor.

Byggeriet af AAU Science and Innovation Hub skrider fremad. Foto: Kasper Busk Gregersen

Fakta: Om AAU Science and Innovation Hub

I AAU Science and Innovation Hub skabes rammen for tværvidenskabelig forskning, innovation og entreprenørskab, hvor virksomheder bydes indenfor til samarbejde og gensidig udvikling. AAU Science and Innovation Hub vil huse inkubatormiljøer for studerende og entreprenante forskere, som nu kan samles på én lokalitet og indgå i et fælles miljø med forskningen og dermed inspirere til samarbejde og nytænkning.

A.P. Møller Fonden har doneret 100 millioner kroner til byggeriet af AAU Science and Innovation Hub.

Arkitekt og totalrådgiver er Cobe.

Visionen for etableringen af AAU Science and Innovation Hub er:

  • At tværvidenskabelig forskning kan bidrage til løsninger på globale udfordringer
  • At uddanne fremtidens kandidater til entreprenører, og at de mestrer at arbejde både tværfagligt og tværkulturelt
  • At være et levende hub for entreprenørskab og innovation
  • At etablere nye innovative virksomheder og bidrage til vækst og skabelse af nye arbejdspladser.

Kilde: Kommissorium for arbejdsgruppe for strategi og indhold i AAU Science and Innovation Hub. Læs kommissoriet her 

Medlemmer af strategigruppen:

Medlemmer af strategigruppen for AAU Science and Innovation Hub. Grafik: AAU Innovation

Læs også fra aau update: