AAU Update

Hvem byggede vidensinstitutionen AAU op, og hvilken retning er vi på vej i? Historiker Maria Simonsen skal de næste fire år skrive en bog om Aalborg Universitet, der udgives ved dets 50 års jubilæum.

Historikere skal fortælle historien om AAU's første 50 år

Hvem byggede vidensinstitutionen AAU op, og hvilken retning er vi på vej i? Historikere skal de næste tre år skrive en bog om Aalborg Universitet, der udgives ved dets 50 års jubilæum.

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder.
Foto: AAU.

AAU fylder 50 år i 2024. Derfor har to historikere på Institut for Politik og Samfund, Maria Simonsen og Mogens Rüdiger, foreslået, at det skal fejres med et jubilæumsskrift. Der skal nu søges eksterne midler til projektet, men finansieringen er blevet garanteret af rektor.

Arbejdet går i gang nu, under overskriften "Viden for verden. En historie om Aalborg Universitet gennem 50 år." Målet er, at bogen både skal leve op til international universitetshistorie og have et bredt outreach. 

Læs mere: Projektbeskrivelse Viden for verden. En historie om Aalborg Universitet gennem 50 år.

Aalborg Universitet bærer på mange historier, som i projektet rammes ind med en videnshistorisk tilgang, hvor vægten lægges på, hvordan viden etableres og cirkuleres, og hvordan en videnskultur vokser op til at blive et dynamisk universitet.

Universitetet er et produkt af et væld af forskellige fagligheder, idéer, projekter og samarbejder, som historikerne fra Institut for Politik og Samfund nu skal i gang med at dokumentere. 

Det glæder AAU’s rektor, at institutionens særlige tilgang til forskning igennem tiden nu bliver genstand for granskning.

- Vi repræsenterer en anderledes akademisk metode i kraft af Aalborg-modellen for problembaseret læring og vores stærke interaktion med verden uden for universitetet, siger Per Michael Johansen.

- Det er jubilæet en god anledning til at få fokus på, og jeg glæder mig rigtig meget til at læse bogen om tre år.

Hvem skabte AAU?

Jubilæumsbogen skal fortælle om de vidensarenaer som AAU spiller sammen med, og historikerne håber det kan åbner for en dybere forståelse for universitetets mål, mening og virksomhed gennem tiden.

I kraft af sit virke som universitet, står fortællingen om AAU’s historie også på traditionens skuldre. Det er en historie om de mennesker som etablerede universitetet og prægede dets liv, virke og udvikling gennem de sidste 50 år. Om de mennesker, der skabte, opretholdte, og fornyede.

Kontaktoplysninger


Lektor Maria Simonsen

HSK - Heritage, Sustainability and Knowledge in History
Institut for Politik og Samfund

E-mail: simonsen@dps.aau.dk 
Tlf.: +467 3318 4244

 

Lektor Mogens Rüdiger

HSK - Heritage, Sustainability and Knowledge in History
Institut for Politik og Samfund

E-mail: rudiger@dps.aau.dk  
Tlf.: 2238 0442