AAU Update

Forslag til politik for bæredygtighed på AAU

Forslag til politik for bæredygtighed på AAU

AAU’s direktion har drøftet et forslag til en politik for bæredygtig udvikling på AAU. Politikken skal fungere som en fælles referenceramme for universitetets arbejde med bæredygtighed i forskning, uddannelse, samarbejde og drift. Politikken skal nu drøftes i HSU, FSU og akademiske råd.

Tekst: Trine Kristensen, AAU Kommunikation
Foto: Emilie Bach Pedersen, studentermedhjælper, AAU Kommunikation

”AAU arbejder hver dag for at integrere miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed på alle niveauer af strategiske og operationelle aktiviteter.”

Sådan lyder det første af i alt ti punkter i et forslag til ’Aalborg Universitets politik for en balanceret og bæredygtig udvikling’. Forslaget blev drøftet på direktionsmøde i november, og direktionen gav sin opbakning til, at det sendes til videre behandling i HSU, FSU og de akademiske råd.

Se hele forslaget til politikken her 

Formålet med politikken er at skabe en fælles referenceramme, som definerer den måde, AAU arbejder med bæredygtighed på.

- Fokus på bæredygtighed er en væsentlig prioritet i disse år. Vores studerende efterspørger det, og det gør vores medarbejdere også. Det anerkender vi selvfølgelig i ledelsen, og derfor har vi igangsat arbejdet med en bæredygtighedspolitik, som kan give os et fælles referencepunkt for AAU’s arbejde med bæredygtighed, siger rektor Per Michael Johansen.

Han understreger, at AAU har arbejdet med bæredygtighed i mange år og allerede har mange aktiviteter i gang, som bidrager til en bæredygtig udvikling.

AAU’s bæredygtighedsindsatser er samlet på en ny hjemmeside, som løbende bliver udbygget.

- Der er masser af konkrete eksempler på bæredygtighed i både forskningen og de studerendes projektarbejde. Det er vigtigt, at vi får alle disse gode eksempler frem i lyset, siger prorektor Inger Askehave.

Drøftelser af politikken i HSU, FSU og akademiske råd

Forslaget til en bæredygtighedspolitik på AAU skal nu drøftes i HSU, FSU og de akademiske råd. Efter konsultationerne skal den endelige politik vedtages i direktionen. Politikken vil desuden indgå som grundlag for udformningen af AAU’s kommende strategi for perioden 2021-2026.