AAU Update

Erik Lund er årets underviser på ENGINEERING

Erik Lund er årets underviser på ENGINEERING

Undervisning ud over det sædvanlige, studerendes trivsel i højsædet og evnen til at gøre selv vanskeligt stof relevant for alle. Sådan beskriver de studerende professor Erik Lund fra Institut for Materialer og Produktion, der er udnævnt som årets underviser på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

Foto: Henrik Wagner G 

De studerende ved studienævnet for Mekanik og Fysik har indstillet Erik Lund til titlen som årets underviser, blandt andet fordi han på tværs af fysiske og virtuelle forelæsninger, digitale værktøjer mv. altid gør undervisningen interessant, motiverende og virkelighedsnær.

Der er ingen tvivl om, at Erik elsker sit arbejde, og den entusiasme smitter af på de studerende. Erik udfører ikke blot et stykke arbejde, men han har en oprigtig interesse for de studerendes udvikling og trivsel. Det kommer til udtryk i undervisningen, i den daglige omgang på gangene, til vejledermøder og på semestergruppemøder, hvor Erik er semesterkoordinator.

Sådan beskriver de studerende Erik Lund, der til dagligt underviser i blandt andet numeriske metoder, finite element metoder, optimeringsteori samt kompositmaterialer og -konstruktioner. Og selvom det ikke er første gang, den erfarne underviser modtager prisen, så gør anerkendelsen fra de studerende stort indtryk.

- Jeg er virkelig overrasket og dybt beæret over at modtage denne undervisningspris. Jeg har altid prioriteret undervisning højt, og det varmer at høre de studerendes positive tilkendegivelser.  2020 har været et udfordrende år for både studerende og undervisere, og det er dejligt at høre, at de nødvendige virtuelle forelæsninger har fungeret, siger Erik Lund.

Eksamen skal være en god oplevelse for alle

At Erik vægter de studerendes trivsel højt, er ingen i tvivl om. Han er altid parat til at hjælpe, og de studerende er altid velkomne til at komme forbi hans kontor og stille spørgsmål. Derudover er det vigtigt for Erik, at alle studerende får en behagelig og konstruktiv oplevelse til eksamen uanset det faglige niveau. 

De studerende lægger i deres indstilling desuden vægt på, at Erik er en eminent ambassadør for PBL-tilgangen, og at hans undervisningsform bidrager til de studerendes motivation.

Erik evner gennem sin undervisning altid at sætte ny viden i relation til virkeligheden og dermed gøre den anvendelig for de studerende. Hans undervisning tager udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger, og det samme gør sig gældende for de opgaver, Erik stiller de studerende. Det styrker både de studerendes forståelse af og refleksion over emnet, står der i de studerendes indstilling.

Erik Lund bliver fejret til en mindre ceremoni fredag den 16. april 2021. Her er han desuden blandt de fem kandidater, der er i spil til at modtage prisen som Årets Underviser på tværs af hele AAU. En pris, der bliver tildelt af Obelfonden (Det Obelske Familiefonds Undervisningspris).
 

Årets undervisere på fakultetets fem institutter samt Adgangskursus er:

  • Professor Per Møldrup, Studienævn for Byggeri, By og Miljø
  • Professor Francesco Iannuzzo, Studienævn for Energi
  • Lektor Morten Lykkegaard Christensen, Studienævnt for Kemi, Miljø og Bioteknologi
  • Professor Erik Lund, Studienævn for Mekanik og Fysik
  • Ekstern lektor John Vestergaard Olesen, Studienævn for Produktion
  • Professor Rasmus Waagepetersen, Studienævn for Matematiske Fag
  • Studielektor Søren Andersen, Studienævn for Adgangskursus

AAU Update nyhedsliste

Se listen