AAU Update

Mogens Rüdiger modtager Hartmann-Prisen for 'værdifuld indsats' for det danske samfund.

Energihistoriker får pris på 300.000

Mogens Rüdiger modtager Hartmann-Prisen for 'værdifuld indsats' for det danske samfund.

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder, Institut for Politik og Samfund
Foto: Hjortlund Medier

Lektor, Dr. Phil, Mogens Rüdiger, Aalborg Universitets Institut for Politik og Samfund, har modtaget Hartmann-Prisen 2020. Den bliver hvert år givet til en person, ”der inden for det danske samfund har præsteret en særdeles værdifuld indsats” af social, humanitær, videnskabelig eller kulturel karakter.Mogens Rüdiger har leveret en stor indsats som samtids- og energihistoriker med over 120 artikler og bøger inden for energi/klima- og infrastrukturhistorie, nyere europæisk historie, og virksomhedshistorie. Emnerne er af stor samfundsmæssig vigtighed, og Hartmann-Prisen 2020 er en anerkendelse af denne indsats.

Energi-, og samtidshistoriker

Mogens Rüdiger (født 1952) blev cand.phil. i historie fra KU (1979), Lic.phil. fra KU (1985) på en afhandling om socialdemokratens Gustav Bangs historiesyn, og dr.phil. fra AAU (2007) på ovennævnte energihistoriske afhandling. Siden 1995 har Rüdiger især arbejdet med energihistorie, herunder kultur- og virksomhedshistoriske aspekter. Efter ansættelser på Københavns Universitet og CBS blev Mogens Rüdiger i 1999 lektor på Aalborg Universitet (professor MSO 2011-16) i europæisk samtidshistorie.

Væsentlige værker

  • Statens synlige hånd” (2003). En bog om forholdet mellem velfærd, stat og individ i det 20. århundrede, skrevet mens var han gæsteforsker på UC Berkeley, Californien. Blev en del af Magtudredningen,
  • ”Energi og regulering – energipolitisk regulering og DONG A/S 1972-2004” (Doktordisputats 2007).
  • ”Handelspolitikken under Den Kolde Krig” (2012) skrevet sammen med Per Boje og Marianne Rostgaard. Danmarks rolle i den strategiske eksportkontrol over for de kommunistiske lande undersøges

Kontakt

Om prisen

Hartman prisen er på 300.000 kroner, prisen blev stiftet i 1985 og er blevet uddelt årligt siden da. Blandt tidligere prismodtagere er forfatteren Benny Andersen, filminstruktør Susanne Bier, og fhv. generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm. Prisen blev oprindeligt indstiftet af Hartmann Fondens bestyrelse for at sætte et mindesmærke over det livsvarige arbejde, de tre brødre bag virksomheden Brødrene Hartmann A/S havde udført. Fonden har ikke længere tilknytning til virksomheden.