AAU Update

Elsevier-aftalen: det kommer aftalen til at betyde for Open Access på AAU

Elsevier-aftalen: det kommer aftalen til at betyde for Open Access på AAU

Et konsortium af danske universiteter og forskningsinstitutioner har forhandlet en ny licensaftale med Elsevier for en fireårig periode fra 2021-2024. Aftalen er blevet tolket som en sejr for de danske forskningsmiljøer, hvilket også er delvist berettiget

Tekst: Anne Lyhne Høj, Louise Thomsen og Kathrine Bjerg Bennike, Aalborg Universitetsbibliotek.

Et konsortium af danske universiteter og forskningsinstitutioner har forhandlet en ny licensaftale med Elsevier for en fireårig periode fra 2021-2024. Aftalen er blevet tolket som en sejr for de danske forskningsmiljøer, hvilket også er delvist berettiget. Af væsentlige gevinster ved aftalen kan nævnes:

 • fuld og uændret læseadgang til Elsevier porteføljen for aftalepartnerne
 • sikring af permanent adgang til 75% af Elsevier porteføljen
 • publicering uden merbetaling i en lang række af Elseviers hybrid-tidsskrifter

Sidstnævnte betyder, at forskere ansat på danske universiteter og som er corresponding authors på publikationerne får mulighed for gratis at publicere en række af deres forskningsartikler som Open Access (OA). Som eksempel kan nævnes, at det før kostede omkring USD 3400 at publicere en artikel i tidsskriftet Energy, hvor det nu vil være gratis.

Hvilke tidskrifter er omfattet af aftalen?

Der er en lang række af de tidsskrifter, som AAU-forskere benytter, som nu er på positivlisten. Som det fremgår af listen herunder, er det primært ENG, SUND og TECH, der med et uændret udgivelsesmønster kommer til at kunne mærke en forskel med den nye aftale. Der er også SSH-tidsskrifter på positivlisten, men det er generelt ikke dem, Elsevier har flest af og ikke dem, AAU har publiceret mest i.

Top 10 over AAU's mest anvendte Elsevier tidsskrifter på positivlisten

 1. Energy
 2. Journal of Cleaner Production
 3. Microelectronics Reliability
 4. Applied Energy
 5. International Journal of Cardiology
 6. International Journal of Electrical Power and Energy Systems
 7. Renewable Energy
 8. Journal of Non-Crystalline Solids
 9. Energy and Buildings
 10. American Journal of Cardiology

Hvad kommer den nye aftale konkret til at betyde for AAU?

Som eksempel blev 59 % af AAU’s forskningsartikler realiseret OA i 2019, hvilket selvsagt var inden den nye aftale trådte i kraft. Hvis aftalen havde været gældende i 2019, ville den samlede OA-andel have været 72 %. Selv med et uændret udgivelsesmønster i 2021 vil aftalen altså kunne bidrage positivt til at opnå flere OA forskningsartikler fra AAU forskere.

Ifølge Nils Thidemann, leder af VBN-teamet, er aftalen med Elsevier derfor også en væsentlig byggesten til at opnå flere OA-publikationer for AAUs forskere – og dermed bidrage til Open Science i et bredere perspektiv:

- Elsevier-aftalen er den første af sin slags, hvor vi på nationalt plan har formået at lande en aftale med et af de helt store forlag. Den sikrer, at vi på AAU kan forbedre mulighederne for at få vores forskning ud og i brug, der hvor det kan skabe værdi for samfundet. På den måde er aftalen enestående. Dog er der som bekendt nogle elementer, som stadig begrænser forskernes muligheder for at publicere OA. Her kan nævnes, at der stadig er en række tidsskrifter, som ikke indgår i aftalen fx The Lancet. Derudover er det klart, at SSH med denne aftale ikke står til at opnå samme gevinst på OA-publikationer. Det håber vi ændrer sig med tiden og at flere forlag kommer med.

Den Nationale OA-strategi

Aftalen med Elsevier vil dermed styrke AAU’s OA-strategi, og bidrage til, at vi kommer nærmere ministeriets målsætning om at publicere 100% OA i 2025. Dette er formidlet i Danmarks Nationale Strategi for Open Access, og hvor OA-indikatoren er en væsentlig faktor for at opnå en mere bæredygtig tilgang til forskning og forskningsformidling.

Vil du vide mere?

Kontakt VBN-teamet, hvis du har spørgsmål: vbn@aub.aau.dk

AAU Update nyhedsliste

Se listen