AAU Update

AAU's direktion har besluttet, at AAU skal rejse mindre og bo på færre kvadratmeter. Foto: AAU

Direktion: AAU skal rejse mindre og bo på færre kvadratmeter

Fortsat faldende indtægter som følge af dimensionering og økonomisk usikkerhed om konsekvenserne af corona-krisen betyder, at direktionen har besluttet, at universitetet skal bo på færre kvadratmeter, og at vi alle skal rejse mindre.

Af Bo Jeppensen, Rektorsekretariatet 

- Vi kan allerede nu se et potentiale af den digitale omstilling som følge af corona-krisen. Det skal vi selvfølgelig udnytte. Ved at gøre det, kan vi undgå andre besparelser, siger rektor Per Michael Johansen.

Fra og med i år vil samtlige enheder f.eks. skulle reducere deres rejsebudget med 25 procent. Den mere end to måneder lange nedlukning af universitetet har vist, at virtuelle møder i mange tilfælde fungerer ganske fint, og derfor kan blive et udmærket supplement til traditionelle, fysiske møder. Flere online møder vil ikke alene reducere rejseomkostninger og spare rejsetid men vil også have en positiv effekt på miljøet.

Besparelserne tilbageholdes på hovedområdeniveau til prioritering af strategiske aktiviteter.

I samme ombæring forventer direktionen, at alle enheder giver mødeporteføljen et grundigt eftersyn og bestræber sig på i det hele taget at reducere mødeaktiviteten med 25 procent.

Herudover vil hovedområderne fra 2022 ikke længere skulle bidrage med 20 mio. kr. årligt til fælles strategiske indsatser.

AAU’s samlede kvadratmetre vil ligeledes blive reduceret, så vi fra 2022 årligt kan spare 40 mio. kr. på bygningsbudgettet og dermed frigøre disse midler til understøttelse af universitetets kerneaktiviteter og fortsatte strategiske udvikling. Udmøntningen vil ske ved, at Campus Service går i dialog med fakulteter, AAU Innovation og Fælles Service for at opnå besparelsen.

- I en presset økonomisk situation skal vi hele tiden se på, hvordan vi med færrest mulige bygningsudgifter stadig kan have moderne fysiske rammer. Både for at give medarbejdere og studerende gode fysiske rammer, men også for at vi kan udfolde vores strategiske indsatser om tværvidenskabelighed og studerendes og forskeres innovative projekter, siger rektor Per Michael Johansen.

Han tilføjer, at 40 mio. kroner er ca. otte procent af det samlede bygningsbudget, og selvom det også er en betragtelig del af bygningsmassen, så er det dér, at universitet prioriterer at spare.

Endelig har direktionen besluttet at nedlægge HR afdelingens ”International Staff Unit”. Indsatsen er en strategisk indsats bundet op på Viden for Verden og er finansieret af strategiske midler frem til medio 2021. Det betyder, at dele af enhedens arbejde fra midten af 2021 vil blive varetaget af hovedområderne selv, som ligeledes vil kunne trække på de kommunale services på området.