AAU Update

Deltagere: Online strategi-café er effektiv og lader alle komme til orde

Deltagere: Online strategi-café er effektiv og lader alle komme til orde

Onlineformatet fungerer overraskende godt, når AAU’s nye strategi skal diskuteres. Deltagere fra første online strategi-café vil varmt anbefale kolleger og medstuderende at være med på de kommende møder, hvor direktionsmedlemmer tager imod input og idéer.

Tekst og foto: Trine Kristensen, AAU Kommunikation

Hvordan gør vi bæredygtighed til en naturlig del af AAU’s uddannelser og forskning? Hvorfor er digitalisering vigtig? Og hvor er PBL på vej hen? Det og meget mere blev ivrigt debatteret på den første af i alt tre online strategi-caféer, hvor medarbejdere og studerende har mulighed for at komme til orde over for direktionen i udviklingen af AAU’s kommende strategi.

 

Tilmeld dig de kommende online strategi-caféer fredag den 9. oktober og tirsdag den 10. november her

 

Knap 70 deltog i den første strategi-café, som fandt sted torsdag den 24. september. Prorektor Inger Askehave og rektor Per Michael Johansen bød velkommen og forklarede kort spillereglerne for online-mødet. Herefter blev deltagerne sendt ud i mindre grupper i såkaldte breakout-rooms, hvor de overordnede temaer bæredygtighed, digitalisering og PBL blev diskuteret nærmere. Undervejs blev input og idéer noteret på den fælles digitale opslagstavle Padlet. Der var langt overvejende positive tilbagemeldinger fra deltagerne på mødeformatet – læs her et udpluk:

Tobias Kallehauge, forskningsassistent, Institut for Elektroniske Systemer og uddannet fra AAU i sommeren 2020

- Jeg var meget imponeret over, hvor godt teknikken fungerede i de forskellige elementer af caféen. Især var det interessant at deltage i de mindre runder, hvor alle havde mulighed for at komme med input. Jeg vil helt sikkert opfordre mine kolleger og de studerende til at deltage næste gang. Det var en spændende eftermiddag, som var godt organiseret.

Luise Bach Johansen, læser lærings- og forandringsprocesser på 9. semester og er p.t. praktikant i AAU Innovation

- Det fungerede overraskende godt at afholde strategi-caféen online. Det, der imponerede mig mest, var, at vi så hurtigt efter startoplægget sad i grupper og kunne snakke om det – det var meget effektivt at blive fordelt i grupper automatisk, og online-formatet gjorde, at man var tvunget til at overholde talerækken. Jeg følte mig hørt og værdsat for mine input og de erfaringer, jeg valgte at dele, og der er ingen tvivl om, at jeg vil opfordre alle til at deltage.

Rikke Poulsen, specialkonsulent, Det Tekniske Fakultet for IT og Design

- Jeg var spændt på at høre oplægget fra direktionen. Jeg arbejder tæt sammen med dekanen, og det var en god mulighed for at se direktionen i samspil. Generelt var jeg virkelig imponeret over, hvor godt konceptet fungerede. Der var god mulighed for, at alle kunne komme til orde, hvis de havde lyst. Den allerførste session fungerede dog mindre godt, da opgaven ikke stod helt klar for os i gruppen. Det var positivt, at vi kom forbi alle temaerne i løbet af caféen. Endelig er der stor ros til de kolleger i ITS, som fik det hele til at køre!

Jakob Skov Søndergård, læser software engineering på 3. semester

- Jeg gik ind til strategi-caféen med en forventning om at skulle følge med fra bagerste række, men jeg blev overrasket over, hvor smidigt det var arrangeret. Jeg følte som studerende, at jeg blev hørt, og det havde jeg ikke forventet. De små grupper med mediator virkede virkelig godt! Det var dejligt trygt, at man fulgte de samme 12 mennesker rundt i grupperne, da det gav en fornemmelse af tilhørsforhold. Jeg vil helt klart opfordre mine medstuderende til at deltage i de næste runder.

Torben Elgaard Jensen, professor og forskningsgruppeleder, Institut for Kultur og Læring

- Som forskningsgruppeleder på campus i København var strategi-caféen en kærkommen lejlighed til at høre, hvad kollegaerne på ’moderskibet’ og AAU’s ledelse er optagede af i den nye strategi. Hele det tekniske setup og orkestreringen af mødet fungerede overraskende godt. Der var nogle vel-timede skift mellem plenum og breakout-rooms, det var en supergod idé med en Padlet, og det var godt tænkt at have direktionsmedlemmer som mødeledere, så man havde en fornemmelse af at tale til folk, der kommer til at være direkte involveret i processerne fremover. Jeg vil helt klart anbefale mine kolleger at deltage. Det er både en fin anledning til at kommunikere nogle af ens idéer og til at lære noget om ens organisation.

Marie Fallgaard, chefkonsulent, AAU Innovation

- Jeg synes, kombinationen mellem plenum-oplæg/-opsamling og diskussion i de små rum fungerede rigtig godt. Direktionsmedlemmerne var alle gode mødeledere, og jeg tror faktisk, vi fik mere ud af strategi-caféerne (både personligt og i forhold til mængden af input), fordi det foregik online frem for fysisk. Også muligheden for løbende at komme med kommentarer digitalt var god. Den første øvelse uden ordstyrer fungerede dog ikke så godt, da det blev lidt famlende. Jeg vil helt klart opfordre mine kolleger til at deltage i de kommende strategi-caféer og på den måde få indblik i og indflydelse på vores fælles virkelighed fremadrettet. Det var bestemt tiden værd.

Også fra ledelsens side var der positive tilbagemeldinger over de mange gode input fra deltagerne:

Prorektor Inger Askehave

- Ikke alene fik vi enormt gode input til den kommende strategi, men vi fik også vist hinanden, at vi er i stand til at skabe nærhed og relevans i det virtuelle møde. Jeg var især glad for, hvor godt de studerende bød ind og kom på banen. De sagde også selv efterfølgende, at det nok ikke var sket ”in real life”.

Innovationsdirektør Dorte Stigaard

- Først en stor tak til alle, der var med. Hele setup’et spillede, der var tempo og energi, og det var i den grad også energigivende og berigende for mig! Jeg var bestyrer på tre digitaliseringsrunder, hvor alle på kryds og tværs bød ind og også lyttede til hinandens perspektiver. Og Zoom-konceptet med breakout-gruppesessioner virkede super og fremmende for en ligeværdig dialog. Jeg håber, mange griber chancen for at deltage på de næste caféer!

Input og idéer samles til den kommende strategi

De mange input og idéer fra den første online strategi-café samles og indgår sammen med input fra de kommende strategi-caféer i det det videre arbejde med udformning af strategien. Den nye strategi skal endeligt vedtages i sommeren 2021.

Vær med til de næste online strategi-caféer

Kunne du godt tænke dig at tale direkte med et eller flere af AAU’s direktionsmedlemmer og give dem dine idéer og input til, hvordan AAU’s næste strategi skal udformes?

Så skynd dig at tilmelde dig de kommende online strategi-caféer:

  • Fredag den 9. oktober kl. 13-16
  • Tirsdag den 10. november kl. 9-12

Tilmeld dig de kommende online strategi-caféer her

Læs mere om strategi-processen her