AAU Update

AAU's nye universitetsdirektør Søren Lind Christiansen. Foto: Emilie Bach Pedersen, AAU

AAU’s nye universitetsdirektør: Det gode samarbejde kommer ikke af sig selv

Et styrket samarbejde mellem de administrative enheder på tværs af organisationen, udvikling og fastholdelse af stærke ledelseskompetencer og et øget fokus på de tekniske og administrative medarbejderes værdi for universitetet. Det er nogle af hovedoverskrifterne for de mål, Søren Lind Christiansen har sat sig som ny universitetsdirektør på AAU.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation. Foto: Emilie Bach Pedersen

- De første 14 dage på AAU har været utrolig spændende. Det er klart, at de også har været lidt overvældende, fordi der er mange nye ting, jeg skal stifte bekendtskab med og få fornemmelse af. Det får jeg selvfølgelig heller ikke på 14 dage, men over all synes jeg, det har været en utrolig god oplevelse. Jeg har mødt meget kompetente mennesker og megen venlighed, og så synes jeg også helt grundlæggende, at der har været en god stemning, når jeg har været rundt i organisationen.

Sådan lyder det fra Søren Lind Christiansen, der siden 1. november har været ny universitetsdirektør på Aalborg Universitet. Den 52-årige cand.scient.pol. kommer med mange års ledelseserfaring fra uddannelsessektoren, også med ledelse af chefer – senest som direktør for professionshøjskolen Absalon i Sorø og før da som sekretariatschef på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet (SDU).

Ser AAU som et universitet med en stærk profil

Søren Lind Christiansen valgte at søge stillingen som universitetsdirektør på AAU, fordi han savnede universitetsmiljøet. Han savnede den forskning, uddannelse og innovation, som foregår på et universitet, og som han mener, at AAU har en stærk position indenfor.

- Mit indtryk er, at jeg er kommet til et universitet, som både har store ambitioner om at gøre en forskel for den region, det ligger i, og sørger for at have en meget høj kvalitet i sine internationale aktiviteter, så man kan gøre sig gældende ud over landets grænser. Det synes jeg er en fantastisk kombination, siger Søren Lind Christiansen.

Grundet Corona har den nye universitetsdirektør indtil videre kun haft lejlighed til at opleve AAU i en forholdsvis mennesketom version. Han glæder sig derfor meget til, at universitetet engang kan vende tilbage en normal hverdag, hvor campus i Aalborg, København og Esbjerg igen summer af liv.

Lytter, før han sætter retning

Indtil da – eller i hvert fald indtil videre – vil Søren Lind Christiansen bruge sin første tid som universitetsdirektør på at suge til sig af alle indtrykkene, på at lytte og på at etablere et godt samarbejde med sine chefer i Fælles Service (FS).

- Det er min erfaring, at man skal være meget varsom med i starten at være alt for hurtig til at bedømme, hvor man skal lægge sin vægt. AAU er en stor, meget kompleks organisation. Her er mange gode kompetencer og meget, der allerede fungerer fint, så de aftryk jeg skal sætte, skal jeg overveje nøje. Jeg skal lytte til folk, og når der er gået et stykke tid, så kan jeg begynde at sætte retning på arbejdet, forklarer universitetsdirektøren.

Fokus på samarbejdsrelationer

Søren Lind Christiansen beskriver sig selv som en ambitiøs leder, som går op i, at tingene foregår på en ordentlig måde og at der er transparens omkring de beslutninger, han træffer, og de retninger han udstikker for sine medarbejdere.

- Jeg går også op i at have nogle rigtig gode relationer til menneskene omkring mig. Jeg har den opfattelse, at jo bedre relationer man har til hinanden og kender hinanden, jo bedre er man også i stand til at samarbejde, siger han.

Den administrative ledelsesstreng er i Søren Lind Christiansens øjne en kerneakse i samarbejdet i Fælles Service, men også samarbejdet med administrationen på institutter og fakulteter vil være et centralt fokusområde for den nye FS-direktør.

- Både organisationens horisontale og vertikale samarbejde er vigtige. Vi skal løbende arbejde med at samarbejdsfladerne fungerer godt, og det kommer ikke af sig selv. Det er både noget, man skal have et mind-set til, men det er også et håndværk, som man på forskellige måder kan øve sig på, siger Søren Lind Christiansen.

- I forbindelse med relationerne er de færreste opgaver, der skal løses, jo one-man shows. Større opgaver har typisk tværgående karakter, og det er vigtigt at have forudsætningerne på plads, når man kaster sig ud i den slags samarbejde. Vi skal alle huske at spørge os selv, hvad vil det sige at samarbejde for at nå det fælles bedste, hvad kræver det af én selv og hvad kan man forvente af andre, tilføjer universitetsdirektøren.

God ledelse er afgørende for organisationens performance

Foruden den daglige drift og understøttelsen af universitetets kerneområder er den gode ledelse et område, som Søren Lind Christiansen vil fokusere på. Udvikling og fastholdelse af stærke ledelseskompetencer er afgørende for enhver organisations udvikling og resultater, mener han.

-  Min erfaring er, at det har kæmpestor impact i en organisation, om ledelsen er dygtig eller mindre dygtig. Jo bedre ledelse vi er i stand til at udøve, jo bedre resultater får vi, og jo mere trivsel får vi. Og jo bedre jobs har vi alle, siger han.

Søren Lind Christiansen understreger, at god ledelse for ham ikke kun kan udføres på én bestemt måde, da mennesker, arbejderopgaver og kontekst aldrig er ens. Men god ledelse bør i hans øjne være på enhver organisations løbende dagsorden, så den ikke forsvinder i de øvrige aktiviteter.

Balancen mellem ønsker, behov og budget

Med sine mange år i uddannelsessektoren kender Søren Lind Christiansen også udmærket til de vilkår, som AAU og andre universiteter er underlagt i form af skiftende politiske vinde og prioriteringer. Som den nye direktør ser det, bliver jobbets største udfordring at balancere de mange krav og ønsker, der er til FS – inden for den budgetramme, der er.

- Det er klart, at det bliver en stor udfordring, men jeg må omvendt også sige, at alle dem jeg har talt med indtil videre har udvist et stort engagement og en stor loyalitet. Der er helt sikkert mange muligheder, men selvfølgelig skal man være realistisk i forhold til, at der findes nogle rammer og begrænsninger, som gælder, siger han.

Værdien af Fælles Service

Fælles Service spiller i Søren Lind Christiansens øjne en stor rolle i forhold til universitetets opnåelse af resultater, og han vil også arbejde for, at der kommer mere fokus på den værdi, som det tekniske og administrative personalet har for AAU.

- Der skal være respekt om og forståelse for den rolle, som medarbejderne i Fælles Service spiller, og om det, de yder i forhold til kerneydelserne. Det er i hvert fald en af de ting, jeg vil prøve at hejse flaget for, siger universitetsdirektøren.

Søren Lind Christiansen – Blå bog:

  • 52 år, uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og MBA i ledelse på Henley Business School. MBA’en handlede bl.a. om motivation og kvaliteten af medarbejdernes indsats. Dertil et forløb hos INSEAD i Frankrig om ledelse af digitalisering.
     
  • Kommer fra en stilling som professionshøjskoledirektør på Absalon, hvor han var ansvarlig direktør for organisationens samlede administrative søjle, bestående af økonomiafdeling, it-afdeling, uddannelsesservice, HR- og kommunikation og Facility Service. Har desuden tidligere været sekretariatsleder på Det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet, sekretariatschef på Det Fynske Musikkonservatorium og chef ved Arbejdsformidlingen i Nyborg og i Odense.
     
  • Gift med Anne Velling Christiansen, der er kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune. Sammen har de to voksne sønner. Parret har siden flytningen boet i Hobro, men planlægger på sigt at bosætte sig i Viborg.
     
  • I sin fritid holder han sig i form ved at cykle og træne i fitnesscenter. Har i en årrække været bassist i et hygge-rock-orkester, som han dog har måttet stoppe i pga. flytning. Håber på sigt at finde et nyt orkester at spille sammen med.


Læs også pressemeddelelsen: Aalborg Universitets nye direktør hedder Søren Lind Christiansen