AAU Update

AAU har investeret i grøn omstilling - har du en grøn indstilling?

AAU har investeret i grøn omstilling - har du en grøn indstilling?

Når studerende og ansatte vender fysisk tilbage til campus efter sommerferien og måneder på hjemmearbejdspladsen, så vender de også tilbage til en ny affaldssortering. Affaldssorteringen er et led i AAUs investering i den grønne omstilling.

Af Lill Chistensen, Campus Service. Grafik: Søren Emil Søe Degn og Lill Christensen

Det nytter noget at sortere affaldet, så vi får renere fraktioner, der kan genanvendes i stedet for blandede fraktioner, der skal brændes eller deponeres. 

Derfor besluttede direktionen i 2019, at AAU skulle håndtere affaldsområdet mere bæredygtigt ved øget kildesortering- og håndtering. Investeringen har bl.a. til formål at minimere AAU’s samlede CO2-udledning, samt bidrage til AAU’s igangværende arbejde med en bæredygtig drift og udmønte vores bæredygtighedspolitik.

I starten af 2021 rullede AAU derfor den nye affaldssortering ud. Det betød færre skraldespande i kontormiljøerne, samt øget kildesortering. Det var for de fleste en eftertragtet forandring, selvom alle nye forandringer kræver tilvænning. Samtidig blev vi alle igen hjemsendt, da COVID-19 blussede op i samme periode.

Tilbage til hverdagen med ny affaldssortering

Her efter sommerferien bliver hverdagen sandsynligvis mere, som vi husker den, før coronapandemien ramte. Vi får mulighed for at arbejde sammen med fysisk tilstedeværelse på campus. Det betyder endnu engang ændrede rutiner og vaner. Når vi vender tilbage bliver det også til en ny affaldssortering, der har fået et bæredygtigt løft.

Der er med den nye affaldssortering investeret i den grønne omstilling på AAU, og samtidig er succesen for affaldssortering- og minimering båret af dit og mit engagement lyder det fra universitetsdirektør, Søren Lind Christiansen.

- Vi vil som universitet være med til at løfte klimaudfordringen, og det betyder, at vi alle – medarbejdere som studerende - løfter i flok og hjælper hinanden med at sortere rigtigt og minimere affaldet på AAU. Det kræver en smule mere af os i overgangsperioden fra en gammel vane til en ny. Men herefter bliver det igen hverdag, endda en mere bæredygtig én af slagsen, siger Søren Lind Christiansen.

Den nye affaldssortering vil løbende blive evalueret gennem bl.a. dialogmøder, og derudover vil der blive indsamlet inputs fra brugerne med henblik på at minimere gener og uhensigtsmæssigheder.

Du kan læse mere om AAU's affaldssortering her.

Læs også: 

AAU har fået ny affaldssortering

AAU indfører ny affaldssortering

Ny affaldssortering på AAU - implementering i fuld gang