AAU Update

Katrine Vasegaard bliver AAU’s nye vicedirektør i Rektorsekretariatet pr. 1. august. Foto: Lorentsen Fotografi

AAU får ny vicedirektør i Rektorsekretariatet

Katrine Vasegaard bliver AAU’s nye vicedirektør i Rektorsekretariatet. Hun tiltræder stillingen pr. 1. august og bliver bindeled mellem universitetets øverste ledelse og den øvrige organisation.

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

Aalborg Universitet får pr. 1. august en ny vicedirektør i Rektorsekretariatet. Det bliver 43-årige Katrine Vasegaard, som kommer med en baggrund inden for statskundskab, offentlig ledelse og med solid erfaring fra både universitetsverden, centraladministration og Forsvaret.

Universitetsdirektør Søren Lind Christiansen har stået i spidsen for ansættelsesudvalget, og han glæder sig til samarbejdet:

- Jeg glæder mig meget til at kunne byde Katrine Vasegaard velkommen til AAU. Vi har været igennem en grundig ansættelsesproces, og jeg er sikker på, at Katrine er den helt rette til jobbet. Katrine kommer med omfattende erfaring fra universitetsdrift, værdifuld indsigt i universitetssektoren og har en meget kompetent lederprofil, siger universitetsdirektør Søren Lind Christiansen.

Fokus på sammenhængskraft

Som vicedirektør i Rektorsekretariatet bliver det en af Katrine Vasegaards helt centrale opgaver at skabe sammenhæng mellem de strategiske indsatser og mål og AAU’s organisation. Hun bliver en vigtig samarbejdspartner for både rektor og direktion, leder af Rektorsekretariatets stab på 20 medarbejdere og omdrejningspunktet for mange tværgående funktioner i organisationen.

- Jeg synes, det er en utrolig vigtig og spændende samfundsopgave at sikre gode rammer for forskning, undervisning og universitetets samarbejde med det omkringliggende samfund. Derfor er det meget meningsfuldt for mig at skulle rådgive og understøtte rektor og den øvrige ledelse på AAU med at drive, udvikle og repræsentere universitetet bedst muligt, siger Katrine Vasegaard.

Hun fortsætter:

- Min ambition er at bidrage til AAU som et missionsdrevet universitet med dets særkender og strategiske fokuspunkter. Jeg betragter mig selv som en holdspiller, og jeg har en anerkendende og inddragende ledelsesstil. Jeg tror på, at medarbejderne er den vigtigste ressource, og at trivsel og gode resultater går hånd i hånd. Derfor vil jeg være primus motor for et arbejdsmiljø, hvor alle får rammerne til at yde deres bedste, herunder at mine medarbejdere og samarbejdspartnere føler sig inddraget og værdsat, siger hun.

Den nye vicedirektør er desuden optaget af at skabe balance mellem sikker drift og udvikling. Hun er nysgerrig af natur, tænker i løsninger og hæver gerne blikket for at se tingene i helikopterperspektiv. Ifølge Katrine Vasegaard kan helt små ændringer i måden at gøre tingene på nogle gange gøre en stor forskel.

Opdraget til at tage ansvar

Hendes baggrund som sprogofficer i Forsvaret har på mange måder været definerende for den måde, hun arbejder på. Hun har været udsendt til Kosovo, og holdånd, ordentlighed, arbejde til man finder en løsning og turde tage ansvar er nogle af de værdier, hun har taget med sig derfra. Herudover bidrager hun med erfaringer fra et ministerium, en kommune og konsulentbranchen.

De seneste fem år har Katrine Vasegaard været sekretariatsleder på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet. Hun kender derfor til dagligdagens udfordringer i et universitetsmiljø for de forskellige medarbejdergrupper. Således ser hun det som en af sine kæpheste, at topledelsen har fingeren på pulsen i forhold til den virkelighed, der præger hverdagen i de lokale miljøer på AAU. Hun trives i rollen som bindeled og oversætter mellem de forskellige niveauer på et universitet og vil bidrage til, at både den interne og eksterne kommunikation på AAU er vedkommende, og at det komplicerede gøres letforståeligt.

Katrine Vasegaard er født og opvokset i Aarhus, hvor hun bor sammen med sin mand og deres to døtre.