AAU Update

Årsfest og ph.d.-ceremoni 2021 er aflyst

Årsfest og ph.d.-ceremoni 2021 er aflyst

Coronapandemien er næppe et overstået kapitel næste år, og derfor har rektoratet besluttet af aflyse årsfest og ph.d.-ceremoni i 2021. Der bliver dog stadig uddelt en række priser og tildelt æresdoktortitler.

Tekst: Trine Kristensen, AAU Kommunikation
Foto: Andreas Andreous

Årsfest og ph.d.-ceremoni på AAU i 2021 er aflyst. Coronapandemien har gjort det nødvendigt at tage stilling til, om det overhovedet vil være realistisk at afholde ph.d.-ceremoni og årsfest næste år.

Ph.d.-ceremonien skulle være afholdt i januar, og årsfesten skulle være afholdt i april, men begge dele bliver ikke til noget i 2021. Det skyldes de mange usikkerheder i smittetrykkets udvikling, manglende vaccine, forbud mod forsamlinger og sociale arrangementer og flere internationale deltagere i arrangementet.

- Aflysningen er rigtig ærgerlig, men med så mange deltagere, megen planlægning og koordinering har vi vurderet, at det ikke er realistisk at afholde årsfest og ph.d.-ceremoni i 2021, siger rektor Per Michael Johansen.

Fortsat støtte fra fonde til prisuddelinger

Årsfesten er rammen om dels en ceremoni, som fejrer universitetet med taler, prisoverrækkelser og doktorudnævnelser, dels en universitetsfest, som er en stor fest for ansatte, studerende og samarbejdspartnere.

Selv om årsfesten er aflyst, vil der fortsat blive afholdt prisuddelinger for Spar Nord Fondens Forskningspris, Det Obelske Familiefonds Undervisningspris og NOVI Legatet – alle dog i mindre format, ligesom det også var tilfældet i år.

- Vi er meget taknemmelige for de positive tilbagemeldinger fra Spar Nord Fonden, Det Obelske Familiefond og NOVI om, at de fortsat støtter Aalborg Universitet, siger rektor Per Michael Johansen.

Der bliver produceret videopræsentationer til de sociale medier med prismodtagerne af de tre priser.

Ph.d.-dimittenderne får tilsendt en lykønskning og en ph.d.-gave.

Æresdoktorer udnævnes på Digital Round Table

Æresdoktortitlerne for i år er allerede blevet udskudt én gang, da årsfesten 2020 som bekendt blev aflyst. Der bliver i stedet afholdt en Digital Round Table, hvor de fem udvalgte internationale professorer officielt tildeles deres æresdoktortitler. Digital Round Table afholdes torsdag den 15. april 2021, hvor blandt andre medlemmer af AAU’s talentplejeprogram også deltager.

Forhåbentlig årsfest igen i 2022

2020 har på alle måder været et ekstraordinært år på grund af coronapandemien, som uden tvivl også kommer til at sætte sit præg på 2021.

- Vi håber og forventer derfor at kunne vende tilbage med et brag af en årsfest i 2022, siger rektor Per Michael Johansen.

Yderligere information