AAU Update

Innovationsdirektør: Universiteterne skal bygge bro til erhvervslivet

Dorte Stigaard, innovationsdirektør ved AAU, og Mette Fjord Sørensen, underdirektør i Dansk Industri, skriver i en kronik i Børsen, at det skal være nemmere for universitetssektor og erhvervsliv at samarbejde.

Lagt online: 14.07.2021

Samarbejdet mellem forskningsverdenen og erhvervslivet bør styrkes yderligere.

Det mener Dorte Stigaard, innovationsdirektør ved AAU, og Mette Fjord Sørensen, underdirektør i Dansk Industri, der sammen har skrevet en kronik om emnet i Børsen.

De henviser til flere undersøgelser, der viser, at der er økonomiske gevinster ved et øget samarbejde. De opridser også adskillige AAU-tiltag i samme retning – blandt andet AAU Connect, Science and Innovation Hub og Open Entrepreneurship.

- Initiativerne bør dog ikke stoppe her. Erhvervslivet og universiteterne skal konstant have fokus på, hvordan vi skaber de bedste vilkår for mere samarbejde. Det skal sikre, at strømmen af viden fra forskningsinstitutionerne bliver udnyttet optimalt ude i virksomhederne - til gavn for universiteterne, virksomhederne og fremtidens danske konkurrencekraft, skriver de i kronikken.

Læs kronikken ’Universiteterne skal bygge bro til erhvervslivet’ via Infomedia (kræver AAU-login – brug artiklens titel til at søge den frem)