AAU Update

AAU-forskning om miskendt sorg bragt i Psykologernes Fagmagasin

Pårørende ægtefæller til hjerneskaderamte kæmper med miskendt sorg, skriver Cecilie Marie Schmidt Thøgersen psykolog og ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation og Psykologi i en fagkronik i Psykologernes Fagmagasin P.

Lagt online: 11.05.2022

Samfundet overser eller underkender den sorg, en ægtefælle kan opleve, når partneren bliver ramt af en hjerneskade og ikke længere er den samme som før. 

Det skriver psykolog og ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation og Psykologi Cecilie Marie Schmidt Thøgersen i en fagkronik bragt i Psykologernes Fagmagasin P. 

Kronikken tager udgangspunkt i Cecilie Marie Schmidt Thøgersens forskning om netop miskendt sorg og sætter fokus på, at mange pårørende ikke får den nødvendige hjælp. Den sorg de pårørende oplever i forbindelse med at have ’mistet’ deres ægtefælle til en hjerneskade bliver ikke anerkendt af familie, venner, sundhedsvæsnet eller kommunen, og det skaber både frustration samt fysiske og psykiske udfordringer for den raske ægtefælle.

- Hvis krisen, man som pårørende står i, ikke bliver anerkendt for, hvor svær den reelt set er, så er konsekvensen, at man ikke får den hjælp og støtte, man har brug for. Det kan i yderste konsekvens betyde, at den pårørende selv får psykosociale følger. Det hæmmer ligeledes den pårørende i at støtte den ramt i hans eller hendes behandling.

Læs hele kronikken her.