AAU Update

AAU-forskning i biogene materialer omtalt i Ingeniøren

Med biogene materialer fra skovbrug, landbrug og marine miljøer kan dansk byggeri sænke sit CO2-forbrug, fortæller AAU-forsker til Ingeniøren om ny forskning fra BUILD.

Lagt online: 20.04.2022

En ny rapport fra BUILD viser, at Danmark selv kan dyrke og indsamle materialerne til bæredygtige byggevarer. Det kan sænke CO2-udledningen fra byggeriet markant.  

Rapporten er blevet omtalt hos blandt andre Ingeniøren og en række fagmedier.

- Vi satte os for at undersøge, om vi i Danmark har nok biogene materialer til at fremstille byggevarer i den mængde, som vi skal bruge i dansk byggeri. Og vi fandt ud af, at vi godt kan producere nok til at substituere de energitunge materialer, fortæller seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen fra BUILD til Ingeniøren.

Læs Ingeniørens artikel ’Ålegræs, fiskeskrog og skaller: Bygherrer skal tænke grønne materialer’ via Infomedia (kræver AAU-login – brug artiklens titel til at søge den frem).

Læs også om rapporten hos Dansk Industri