AAU Update

AAU vil løse store samfundsmæssige problemer

AAU vil løse store samfundsmæssige problemer

Ved en event mandag eftermiddag blev fem tværvidenskabelige forskningsprojekter sat i gang. Projekterne skal over de næste tre år være med til at bidrage til løsninger af globale og komplekse samfundsmæssige problemer. Projekterne er samlet bevilget 45 millioner kroner fra direktionen. Det sker som led i realiseringen af AAU’s strategi Viden for verden.

Lagt online: 05.12.2017

For English version, click here.

---- 

Forskere, direktionen og samarbejdspartnere var mandag sidst på eftermiddagen samlet for at markere startskuddet på en af de større indsatser nogensinde på AAU. Det handlede om den officielle opstart på de fem tværvidenskabelige forskningsprojekter, der over de næste tre år skal give bud på, hvordan store samfundsmæssige problemer kan tackles.

Projekterne bevæger sig inden for emner om internationale migrantstrømme, teknologiunderstøttet sundhed, digitaliseringen af vores samfund, ressourceknaphed og andre globale udviklingstendenser, der vil præge vores samfund også i de kommende år. De problemer skal AAU’s forskere finde løsninger på.

Samarbejde ud fra stærke monofagligheder

Prorektor Inger Askehave bød velkommen til eventen. Hun fremhævede, at hun var ekstra stolt af at være prorektor på Aalborg Universitet denne dag, hvor de fem ambitiøse og perspektivrige forskningsprojekter officielt sættes i gang. Hun fremhævede det flerfaglige og tværfakultære samarbejde, der er nødvendigt for at løse de store udfordringer.

Prorektor Inger Askehave

- Samarbejde gør en forskel, og på Aalborg Universitet er vi gode til samarbejdet. Især til samarbejdet med omverdenen, og nu satser vi også strategisk på samarbejdet mellem monofagligheder, sagde Inger Askehave.

Hun ser frem til at Aalborg Universitet hjælper med at skabe forandringer, når forskerne afsøger muligheder med deres virkelyst, som hun formulerede det.

- Det er i Aalborg Universitets DNA at tage udgangspunkt i virkeligheden, og inspirationen til hele dette initiativ er hentet i nogle af de store samfundsmæssige problemer, vi desværre må se i øjnene. Med en forestillingsevne som jeres, et drive og en virkelyst, som den I har vist mig og et samarbejde mellem flere faglige eksperter, så kan jeg ikke forestille mig andet end fem klare successer, sagde Inger Askehave, mens hun hævede glasset for at skåle med de fremmødte.

Stor opmærksomhed og opbakning

Lars Hvilsted Rasmussen, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og direktionsansvarlig for forskning

Lars Hvilsted Rasmussen, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og direktionsansvarlig for forskning, fremhævede ligeledes, at han netop denne dag var ekstra stolt og glad.

- Hvis dette var X-factor, var I alle sammen gået videre, og vi ville for første gang have fem vindere på en delt førsteplads, sagde Lars Hvilsted Rasmussen med et stort smil.

Lars Hvilsted Rasmussen refererede efterfølgende til den grundige udvælgelsesproces fra først 52 projektforslag og hen mod de fem, der nu er udvalgte. Han understregede, at direktionen ikke ville nøjes med fine ord til projekterne men vil sørge for at de får ”solide ben at gå på”. Han fremhævede, at innovative, tværvidenskabelige forskningsprojekter er en af universitetets absolut højeste prioriteter.

Frø til fremtidige bevillinger

- Den her strategiske indsats, som I nu er en helt central del af, er en uhyre vigtig satsning for Aalborg Universitet. Derfor skal I også vide, at der vil være stor opmærksomhed på de her projekter de næste tre år. Og der er forventninger om, at jeres projekter vil åbne døre for nye internationale samarbejder og give gode muligheder for at hjemtage Horizon 2020 bevillinger i fremtiden, sagde Lars Hvilsted Rasmussen, mens han gav ordet frit til de fem hovedprojektledere, der hver især fortalte om indholdet i projekterne.

Se flere billeder nederst på siden.

Eventen blev optaget på video. Hver projekt præsenteres i den kommende tid med egen video på websitet www.strategi.aau.dk

 


De fem projekter handler om følgende emner:

Børn, unge og fremtidens uddannelse; Hvordan involverer og uddanner vi børn og unge til – i samarbejde med professionelle aktører – at skabe fremtidens bæredygtige byer?

Borgernær og teknologiunderstøttet sundhed; Kan vi skabe personlige robotter, der kan reducere behovet for hjælp hos mennesker med funktionsnedsættelser og øge deres livskvalitet og chance for at komme i arbejde?

Danmark og fremtidens globale strømninger; Hvilke konsekvenser har fremtidens migrationsstrømme, og hvordan kan vi forbedre integrationen af indvandrere i velfærdsstaten?

Intelligent, bæredygtig og integreret energiudvikling- og forbrug; Kan vi i fremtiden bruge bygninger til at lagre energi, og hvordan hænger det sammen med beboernes praksis og oplevelse af komfort?

Informations- og kommunikationsteknologi som forudsætning for fremtidens forbundne samfund; Hvordan sikrer vi privacy og datasikkerhed i fremtidens smart societies, hvis alt er forbundet og gensidigt afhængigt af hinandens data?

Læs mere om projekterne på http://www.strategi.aau.dk/Forskning/Tv%C3%A6rvidenskabelige+forskningsprojekter/