AAU Update

Årsrapport gør status for AAU i 2019

Årsrapport gør status for AAU i 2019

AAU samler op på økonomi, strategiske satsninger og meget mere i årsrapport 2019.

Lagt online: 04.05.2020

Af Lea Laursen Pasgaard, AAU Kommunikation

Årsrapport 2019 indeholder en ledelsesberetning, der gennemgår udvalgte faglige resultater inden for forskning, uddannelse, innovation og vidensamarbejde. Herudover gør årsrapporten status på universitetets strategiske satsninger under den strategiske rammekontrakt, og den giver ligeledes et overblik over universitetets økonomiske resultater for 2019.

Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen i april og har Uddannelses- og Forskningsministeriet, Rigsrevisionen, Finansudvalget og Folketinget som sin primære målgruppe.

Læs årsrapporten for 2019 og tidligere år her