AAU Update

PhD defense by Marta Emilie Yde Aagaard

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Marta Emilie Yde Aagaard, Infektionsmedicinsk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Campylobacter Concisus and Microscopic Colitis

Tidspunkt

29.01.2021 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 29. januar 2021 kl. 13.00

På grund af Covid-19 foregår forsvaret via Zoom.
Tilmelding skal ske via mail til: inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk

 

Vejledere

Henrik Nielsen, prof., overlæge, dr.med.
Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Karina Frahm Kirk, 1. reservelæge, ph.d.
Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Jesper Bach Hansen, overlæge
Gastroenterologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

 

Bedømmere

Peter Vestergaard, prof., overlæge, dr.med.
Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Ole Kristian Bonderup, klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Diagnostisk Center, Silkeborg Hospital
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Hilpi Rautelin, prof., overlæge, ph.d.
Afdeling for Medicinsk Forskning, Klinisk Mikrobiologi,
Uppsala Universitetshospital

 

Om ph.d.-afhandlingen

Mikroskopisk kolitis (MC) er en kronisk betændelsestilstand i tyktarmen, der forårsager vandig diarré. Årsagen til MC er fortsat ukendt, men det antages at luminale tarmfaktorer har betydning for sygdommens udvikling. Campylobacter concisus er en mundbakterie, der tidligere er beskrevet hos patienter med gastrointestinale sygdomme, men også hos raske kontroller. Imidlertid er fundet høj genetisk varians mellem C. concisus isolater og bakterien har ligeledes patogene effekter in vitro, hvorfor det antages at bakterien kan have sygdomsfremkaldende egenskaber. Yderligere har epidemiologiske data vist, at personer med en tidligere dyrkningspositiv afføringsprøve med C. concisus har øget risiko for udvikling af MC. Prævalensen af C. concisus i kliniske prøver fra MC patienter er ikke tidligere beskrevet. 

Formålet med afhandlingen var, at beskrive prævalensen af C. concisus ved dyrkning og PCR-undersøgelse af spyt, afføring og tarmbiopsier fra MC patienter (Studie I). Efterfølgende at hel-genom-sekventere biopsi- og afføringsisolater med henblik på, at beskrive den genetiske sammensætning samt forekomst af virulensgener i bakterierne (Studie I og II). Endeligt at undersøge IL-8 produktion in vitro efter infektion med C. concisus fra hhv. MC, colitis ulcerosa, Morbus Crohn og diarré patienter samt fra raske (Studie III).

På baggrund af resultaterne kan konkluderes, at C. concisus har høj prævalens i spyt, afføring og tarmbiopsier fra MC patienter. Prævalensen var særligt høj i biopsier fra patienter med subtypen kollagen kolitis samt hos patienter med lang sygdomsvarighed (≥ 2 år). Ligeledes fandt vi høj genetisk varians og forekomst af virulensgener i C. concisus fra MC patienter, som yderligere stimulerer IL-8 produktion in vitro. Dog tyder det på, at C. concisus fra hhv. MC og raske stimulerer sammenlignelige IL-8 niveauer og ikke adskiller sig ved fylogenetisk analyse. En forklaring herpå kunne være, at C. concisus er en såkaldt ”pathobiont”, som kun udtrykker sygdomsfremkaldende mekanismer i det rette miljø. Yderligere studier vedrørende forskellige miljøer (tarmmikrobiota hos MC og raske) og de eksperimentelle effekter af C. concisus, er påkrævet for at belyse sammenhængen mellem C. concisus og MC yderligere.

Arrangør

Department of Clinical Medicine, Aalborg University

Adresse

Online via Zoom

Tilmelding inden

27.01.2021 kl. 10.33

Tilmeld dig til

inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk

Kontakt AAU

Har du spørgsmål vedr. arrangementskalenderen på AAU, kan du kontakte AAU Kommunikation

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk
 

Se vejledning for inddatering af arrangementer