AAU Update

ONLINE informationsmøde om proces for ansøgninger til Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings stipendier i 2021

Ansøg Ph.d.-rådet om at forske i folkeskolen. Hør om mulighederne og om ansøgningsprocessen.

Tidspunkt

20.01.2021 kl. 16.00 - 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning opslår én gang om året stipendier inden for uddannelsesforskning. Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning inden for folkeskolen med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. Projekterne kan vedrøre fagenes didaktik, almene og pædagogiske emner.

For at sikre en tæt kobling til praksis, skal ph.d.-projekterne udføres i samarbejde mellem universitet og professionshøjskole. Hensigten er, at ph.d.’erne under og efter uddannelsen kan indgå i undervisning på professionshøjskolerne og i forskning og udvikling på uddannelsesområdet. Se mere om opslag, ansøgningsvejledning, vurderingskriterier mv. på Ph.d.-rådets hjemmeside på Aarhus Universitet: http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring, afholder online informationsmøde for interesserede:

Onsdag den 20.01.2021 kl. 16-17

På mødet vil der blive informeret om processen i udarbejdelse af ansøgningen.

Tidsplan frem mod endelig ansøgning er:

  • 9. marts 2021: Udkast til ansøgning (2-3 sider) til prækvalificering med feedback og tildeling af vejleder
  • 12. april 2021: Udfoldet ansøgning (ca. 5 sider) til fagligt review
  • 17. maj 2021:  Ansøgningen skal være klar til underskrifter, godkendelse og budget med henblik på fremsendelse ultimo maj
  • 26. maj 2021: Indsendelse af ansøgning 
     

Tilmelding

Du tilmelder dig på linket her. 

Kontaktpersoner på AAU er:

Charlotte Ringsmose, cvr@hum.aau.dk

og

Lars Birch Andreasen, lba@hum.aau.dk

Kontakt AAU

Har du spørgsmål vedr. arrangementskalenderen på AAU, kan du kontakte AAU Kommunikation

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk