AAU Update

Kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi: Mini-symposium med dimittender

Kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi: Mini-symposium med dimittender

Den første årgang dimitterer fra kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi på Aalborg Universitet i juni 2021. Den 4. juni kan du deltage i mini-symposium med faglige præsentationer ved dimittender.

Tidspunkt

04.06.2021 kl. 12.30 - 15.00

Beskrivelse

Hvordan vurderes kvaliteten af en fysioterapeutisk konsultation som primær kontakt hos patienter med smerter fra muskler og led i en alment praktiserende lægeklinik? Hvordan kan vi som fysioterapeuter blive endnu bedre til at hjælpe borgere med længerevarende smerter? Og hvilke oplevelser og udfordringer har praktiserende fysioterapeuter ved at arbejde med evidensbaseret praksis? Det kan du høre om på dette mini-symposium, hvor du også får du en kort introduktion til kandidatuddannelsen i muskuloskeletal fysioterapi

Præsentation af specialeprojekterne foregår i to spor: ét med fokus på undersøgelse og behandling af muskuloskeletale problemer og ét med fokus på muskuloskeletal fysioterapi i praksis. Sporene foregår parallelt, men du har mulighed for at skifte digitalt rum mens præsentationerne kører. 

Hvis du er arbejdsgiver eller leder og overvejer, hvordan en kandidat i muskuloskeletal fysioterapi kan gøre en forskel hos dig, kan du deltage i et andet arrangement samme dag kl. 9.30 - 12.00. Her præsenteres uddannelsen og en række perspektiver på, hvordan kandidaterne kan bidrage til at udvikle kvalitet og varetage undersøgelse og behandling på et højt niveau. Her møder du også helt kort dimittenderne og deres projekter. Se programmet for dagens første arrangement her

Program 

1: undersøgelse og behandling af muskuloskeletale problemer

Tid 

Titel

12:30 - 12:40                  Fælles velkomst 
12:40 - 13:00

I hvilket omfang påvirkes AP-måling, arealmåling og Doppleraktiviteten af akillessenen af det pres, som appliceres gennem transduceren og af patientens ankel position? v/ Else-Marie Mysager 

13.05 - 13.25

Langtidsresultater for patienter der har lukseret skulderen v/ Annelene Houen Larsen & Pernille Brøndum 

13.30 - 13.50

Patientoplevelser og præferencer af et genoptræningsforløb efter en ankelfraktur  v/ Peter Kruse Aagaard Nielsen & Lærke Frost Lollesgaard  

13.55 - 14.15 Validering af MOTI i relation til Return to Sport kriterier for ACL-rehabilitering v/ Vetle Pettersen Andersen 
14.20 - 14.40                              

Påvirkning af identitet hos unge kvindelige eliteatleter efter en ACL-skade v/ Cecilie Laursen, Anna Kaalund & Ida Madsen 

14.40 - 15.00 Spørgsmål og afrunding 

 

2: muskuloskeletal fysioterapi i praksis

Tid 

Titel

12:30 - 12:40              Fælles velkomst 
12:40 - 13:00

Barrierer og facilitatorer for at håndtere et liv præget at længerevarende smerter v/ Emil Madsen, Søren Sloth & Mads Christensen 

13.05 - 13.25

Fysioterapeuter i almen lægepraksis v/ Simon Bay Nielsen, Jakob Leth Matthiesen & Gustav Ussing

13.30 - 13.50 Fysioterapeuters anvendelse af den biopsykosociale model i klinisk praksis v/ Jonas Damgaard-Iversen & Stian Ingemann-Molden 
13.55 - 14.15 Privatpraktiserende fysioterapeuters oplevelser og udfordringer ved at arbejde med evidensbaseret praksis v/ 

Oscar Just & Samuel Krogh Pedersen

14.20 - 14.40

Sundhedskompetencer i almen praksis v/ Rikke Bækgaard Nielsen 

14.40 -  Spørgsmål og afrunding

 

PRAKTISK INFORMATION

Tilmelding er ikke nødvendigt - alle interesserede er velkomne. Del gerne dette event i dit netværk. 

Deltagerlink: https://aaudk.zoom.us/j/62868912387

Passcode: 703765

Linket giver adgang til mini-symposiet. Herefter kan du frit skifte mellem de to spor med præsentationer. 

OM KANDIDATERNES KOMPETENCER

En kandidat i muskuloskeletal fysioterapi har en bacheloruddannelse i fysioterapi og er med kandidatuddannelsen som overbygning et oplagt “fagligt fyrtårn”. Oplagte jobfunktioner kunne f.eks. være: fysioterapeut med opgaveglidningsfunktion, udviklingsterapeut eller udviklingsansvarlig terapeut. I alle tilfælde er det naturligt for kandidaterne at have fokus på komplekse patientforløb. Kandidaterne har stærke teoretiske kompetencer og arbejder naturligt med fokus på evidens for undersøgelser, diagnostik, interventioner og behandlinger inden for muskuloskeletal fysioterapi og smerter. De er også kompetente til at indgå i samarbejde med øvrigt sundhedsfagligt personale som læger, ergoterapeuter og plejepersonale.

Under uddannelsen har kandidaterne haft både haft patientkontakt, samarbejdet med kliniske samarbejdspartnere og opøvet stærke teoretiske kompetencer. Kandidaterne har brugt over halvdelen af studietiden i projektgrupper. Her har de selvstændigt identificeret og bearbejdet problemstillinger inden for muskuloskeletal fysioterapi. Projektgrupperne har selv haft ansvar for at tilrettelægge arbejdet og kandidaterne er dermed godt rustet til at indgå på en arbejdsplads efter uddannelsen – som projektleder i forbindelse med fx forskning eller udviklingsarbejde.

Kandidater i muskuloskeletal fysioterapi kan med fordel ansættes i private fysioterapiklinikker og i specialist- og opgaveglidningsfunktioner i kommuner, på hospitaler og i almene lægepraksisser. De kan også ansættes som undervisere på uddannelsesinstitutioner eller starte et ph.d.-studium.

Du kan få mere viden om uddannelsen i AAU's studieguide.

Arrangør

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Kontakt AAU

Har du spørgsmål vedr. arrangementskalenderen på AAU, kan du kontakte AAU Kommunikation

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk