AAU Update

Hanne Puk Dahl forsvarer sin ph.d.-afhandling ’Velfærdsstatens religiøse rødder’ den 18. juni 2021

Invitation til Ph.d.-forsvar ved Hanne Puk Dahl

Hanne Puk Dahl forsvarer sin ph.d.-afhandling ’Velfærdsstatens religiøse rødder’.

Tidspunkt

18.06.2021 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

NB På grund af COVID-19 bliver forsvaret online for offentligheden. Hvis du er ansat på Institut for Politik og Samfund, vil du modtage en invitation i Outlook med link til den digitale platform, der bruges. Hvis du ikke er ansat på instituttet, skal du tilmelde dig her senest torsdag d. 17. juni 2021 kl. 12.00 og du vil modtage et link til den digitale platform den 18. juni 2021.

Afhandlingens tema

Hanne Puk Dahl vil redegøre for, hvordan afhandlingens resultater i kapitlerne 6-8 besvarer hendes overordnede forskningsspørgsmål og hvilke af afhandlingens resultater fra kapitel 6,7 og 8, der henholdsvis understøtter og problematiserer hidtidige forståelser af, hvorledes ændret konfession påvirkede behandlingen af fattige. Hun vil også diskutere afhandlingens styrker og svagheder i forhold til den hidtidige forskningslitteratur om, hvorledes ændret konfession påvirkede behandlingen af fattige.

Program

13:00: Velkomst ved ordstyrer Karen Nielsen Breidahl

13:05: Ph.d.-præsentation (45 min)
13:50: Pause
14:05: Spørgsmål fra opponenterne
15:35: Spørgsmål fra publikum
16:00: Forsvaret slutter

Bedømmelsesudvalg

Supervisor

Jørgen Goul Andersen, professor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Ordstyrer

Karen Nielsen Breidahl, lektor, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Arrangør

Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Adresse

Online

Tilmelding inden

17.06.2021 kl. 12.00

Kontakt AAU

Har du spørgsmål vedr. arrangementskalenderen på AAU, kan du kontakte AAU Kommunikation

E-mail: aaukommunikation@adm.aau.dk